Sökning: "solar cells of the future"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden solar cells of the future.

 1. 1. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 2. 2. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linnea Lindh; [2019]
  Nyckelord :Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. LÄS MER

 3. 3. Building-Integrated Photovoltaics for a Habitat on Mars : A Design Proposal Based on the Optimal Location and Placement of Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Schylander; [2019]
  Nyckelord :Building-integrated solar cells; Solar energy; Mars;

  Sammanfattning : The ever-increasing challenges that we face with our consumption of resources on Earth are factors which have prompted researchers to show interest in studying the possibilities of human habitat on other celestial bodies. Mars is a stone planet and is at such distance from the sun that it could be feasible for future settlements with the right technology and solutions. LÄS MER

 4. 4. Aerial Thermography Inspections in Large-Scale PV Plants

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Salvador Selva Marti; [2018]
  Nyckelord :Infrared thermography inspection; large-scale PV plants; drone; unmanned aerial vehicles; Quintas Energy; operation and maintenance; monitoring operations;

  Sammanfattning : In order to successfully compete against the use of fossil fuels to generate electricity, one of the challenges in the photovoltaic (PV) business currently in focus is on the asset management of large PV plants, in which developing control techniques to prognosticate and evaluate the future energy performance will be essential. Infrared thermography inspections can give meaningful support to assess the quality and performance of PV modules. LÄS MER

 5. 5. A case study on the combined system of a rooftop photovoltaic system and an electric vehicle in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Ellen Ejnarsson; Olivia Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kampen för en bättre miljö pågår världen över. Många länder har satt upp egna klimatmål varav ett stort antal nationer stiftade sina bidrag under klimatkonferensen i Paris 2015 och däribland Sri Lanka. LÄS MER