Sökning: "solar cells"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden solar cells.

 1. 1. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER

 2. 2. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 3. 3. Performance Evaluation of distributed Solar PV Installations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MUHAMMAD AMMAR KHAN; FATIMA NAVEEN; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utilization of photovoltaic (PV) cells to generate electricity from solar energy is becoming an increasingly popular source of renewable energy in this era of energy transitions. Adoption of ingenious techniques to increase PV systems’ performance and with the arrival of data analytics for efficient management of energy systems, an opportunity of using statistical models to develop mechanisms for performance evaluation of distributed Solar PV systems is present. LÄS MER

 4. 4. Flerfamiljshus självförsörjande på solenergi : En jämförelse av olika kombinationer av PVT, solceller och solfångare i ett hybridsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Saro Manjikian; Pauline Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Off-grid; self-sufficient; PVT; photovoltaics; Opti-CE; multi-family house; hybrid energy system; off-grid; energisjälvförsörjande; flerfamiljshus; solenergi; solpaneler; solcell; solfångare; PVT; Opti-CE; hybrid-energisystem;

  Sammanfattning : The rise in population causes serious issues in larger cities since the electrical grid is becoming overloaded. Simultaneously, the demand on more sustainable energy production and the use of renewable energy sources increase. Renewable energy based off-grid electrical systems are a possible solution to decrease the magnitude of these issues. LÄS MER

 5. 5. Småskalig elproduktion : Förstudie på hur ett bostadshus kan bli mer självförsörjande och utvinna energi från sol och vind.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Lenner; [2020]
  Nyckelord :Solar cells; Battery storage; Energy optimization; Wind power; Solceller; Batterilagring; Energioptimering; Vindkraft;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka hur man kan minska behovet av att behöva köpa energi till en fastighet med tillhörande byggnader. Fokus har legat på att producera nog med energi för att täcka fastighetsägarnas konsumtion av el. Projektet har även berört energioptimeringsåtgärder av enklare slag. LÄS MER