Sökning: "solar lighting"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden solar lighting.

 1. 1. Research of appropriate luminance level of monitor screens in workplace

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Mengfei Wang; Shiqi Shu; [2023]
  Nyckelord :Screen brightness; Paradigm Color; Lighting conditions; Human eye preference; skärmens ljusstyrka; Paradigm färg; ljusförhållanden; Mänskliga ögonpreferenser;

  Sammanfattning : MÅL: Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur naturligt ljus påverkar det mänskliga ögats preferens för skärmens ljusstyrka när man tittar på en datorskärm. METODER: Tre experiment genomförs för att mäta i vilken utsträckning solljus förändrar bakgrundsljuset i form av solstrålning. LÄS MER

 2. 2. A Study on Building Energy Modelling and Energy Efficiency Strategies for Educational Buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robertson Manuel André Gil Castro; Raúl Vera Martínez; [2023]
  Nyckelord :Energy Saving Measures; Building Energy Efficiency; Energy Modeling of Educational Buildings; IDA ICE; Academic Buildings; Campus Energy Utilization; Energibesparande åtgärder; Byggnaders Energieffektivitet; Energimodellering av Undervisningsbyggnader; IDA ICE; Akademsiska Byggnader; Campus energiavnändning;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors with the highest energy utilization and is one of the largest sources of CO2 emissions worldwide. At the same time, energy prices in Europe have significantly increased in recent years. LÄS MER

 3. 3. Optimering av klassrumsmiljön i en ny skolbyggnad i Västerås : En studie om fönsterplacering och energiförluster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kunda Fadi; Alhamada Nahla; Celen Mert; [2023]
  Nyckelord :School; design; window; window design; daylight; u-value; thermal bridges; heat losses; energy losses; energy saving.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to plan blueprints for a school located Härbregatan and Vallby Skolgata in Västerås with a focus on energy losses and window placement to choose the most suitable types of windows to obtain a good internal environment. Method: The methodology used to conduct this thesis was based on earlier case studies, literature book and literature reviews in the form of legal specification from Boverket Byggregel (BBR) that had a significant impact on how the school was designed, interior and exterior views. LÄS MER

 4. 4. Impact of nanoparticle plasmons on photoluminescense and upconversion processes in ZnO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik; Uppsala universitet/Fysikalisk kemi

  Författare :Axel Gudmundsson; [2023]
  Nyckelord :Photoluminescence; Upconversion; Plasmons; ZnO;

  Sammanfattning : The increasing prevalence of glass windows in modern buildings has raised the demand for solar control windows that possess climate-appropriate properties. Glass windows made of abundant and low-cost materials which can both decrease the heating energy consumption as well as enhance the light climate indoors would sufficiently meet the goals of economical yet uplifting buildings. LÄS MER

 5. 5. SUSTAINABLE  HERITAGE LIGHTING DESIGN WITH MODERN TECHNOLOGY

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Suma Mathew; [2023]
  Nyckelord :Drone lighting; Sculpture lighting; Renewable Energy; light pollution; light and shadow.;

  Sammanfattning : The research aims to explore the effective utilization of drone technology for visually narrating a story. By analyzing lighting techniques and design strategies, insights will be provided into lighting practices that address the current energy and climate crisis. LÄS MER