Sökning: "solar water heaters"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden solar water heaters.

 1. 1. The role of technological complexity for sustainable transition policies - The case of solar energy technologies in Mexico

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Aldo Javier Gil Perez; [2018]
  Nyckelord :solar PV; technological complexity; solar water heaters; policy; Mexico; resources; technological; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis research analyzed policies that promote resource mobilization for the development of the Solar Water Heaters and Photovoltaic industries in Mexico. The main inquiry is to identify the role that technological complexity plays in promoting resource mobilization for sustainable transition policies. LÄS MER

 2. 2. Water management and new clean technologies in Africa: A review of Compotherm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Water management; clean technology; Africa; Compoterm; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Challenges in water management are becoming more severe in many countries and this is exacerbated by climate change. With the increase of environmental threats, a new market for clean tech companies is emerging on the global scheme. The majority of these companies are small and medium seized companies (SME) under rapid growth. LÄS MER

 3. 3. Effektvärden av att komplettera el från kraftvärme med solceller i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Paula Johnsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes i samarbete mellan KTH och Fortum Värme. Studien undersöker hur mycket elektricitet som Fortum Värme skulle kunna garantera leverans för på årsbasis (primakraft), utöver kraftvärmens bidrag, genom att utnyttja fjärrvärmeföretagets existerande värmepumpar och ackumulatortankar om en storskalig installation (hundratals MW) av solceller skulle ske i Stockholms Stad. LÄS MER

 4. 4. Solceller på idrottshallar : en lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Robin Andreasson; Oliver Anelin Sandefeldt; [2014]
  Nyckelord :Solar energy; Solar electricity; Photovoltaic; Sports halls; Investment calculations; PVsyst; LCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report aims to examine the economic conditions of photovoltaic systems in sports halls. It also intends to examine if it is economically viable to use the excess production from the solar electricity to heat up a hot water storage tank instead of selling it into the grid. This will be answered by studying Knislinge sports hall. LÄS MER

 5. 5. Conductive material within Temperature Management

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Författare :Johanna Ternström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A contactor is an electronically controlled switch used for switching a power circuit. Theprinciples have been the same for a hundred years, i.e. there is a contact system thatdoes the job. LÄS MER