Sökning: "solceller på tak"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden solceller på tak.

 1. 1. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 2. 2. Energiutredning av en villa i Älvkarleby samt lönsamhetsanalys av solceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Diyar Umer; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; energiutredning; solceller; värmepumpar; IDA ICE;

  Sammanfattning : Energiutredning av gamla fastigheter är en betydelsefull åtgärd i dagens samhälle för att kunna identifiera och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för att kunna minska dess totala energianvändning.Avsikten med denna utredning är att framställa olika förslag för att minimera energianvändningen för en villa i Älvkarleby samt analysera lönsamheten för en installation av en solcellsanläggning. LÄS MER

 3. 3. Olika takmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marc Björnlund; [2021]
  Nyckelord :Takmaterial; skalskydd; hållbarhet; gröna tak; solceller; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I den här studien har författaren valt att undersöka om yttertaket kan användas som ett verktyg för att möta en del av de klimatförändringar som förväntas ge oss ett alltmer extremt klimat med längre perioder av torka och kraftiga vindar som följd.Vilket takmaterial lämpar sig bäst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vilket takmaterial lämpar sig bäst för montage av solceller är några av de frågeställningarna som författaren ställt sig. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar : Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sebastian Friberg; [2021]
  Nyckelord :Photovoltaic; Solar cell; Origami; Flasher; Product development; Design thinking; leisure boat; Solpaneler; Solceller; Produktutveckling; Fritidsbåt; Innovationsteknik; Elbåt;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar processen och resultatet av ett examensarbete som utgör en del av examinationen för högskoleingejörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet är gjort på uppdrag av Glava Energy Center för Bowters räkning med uppdraget att ta fram lösningar som kan utöka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar. LÄS MER

 5. 5. An assessment of the solar and battery storage potential in Hammarby Sjöstad and its grid impact

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urbanization, technological development, increasing population and fast transition towards electricity in both industries and the car sector bring challenges to the Swedish power network. The increasingdemand of both electricity and capacity within the cities create demand of the networks. LÄS MER