Sökning: "solcellsanläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet solcellsanläggning.

 1. 1. Solcellsanläggning på Din Bil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Krnjic; [2019]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; solpanel; växelriktare; lönsamhetskalkyl;

  Sammanfattning : Avsikten med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av möjligheterna att installera en solcellsanläggning och i hur stor mån anläggningen klarar de krav som kunden har uppgett. Arbetet har genomförts på uppdrag av Inkon Sverige AB och syftet med projektet är att teoretisk projektera och dimensionera anläggningen samt att göra en lönsamhetskalkyl. LÄS MER

 2. 2. Solcellsprojektering - Blomsterlandet : Beräkning och simuleringsstudie av en solcellsanläggning för optimering av hög andel egenanvänd el

  M1-uppsats,

  Författare :Johan Axell; Oliver Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER

 4. 4. Energiförsörjning med solenergi genom användning av solcellspaneler : Ett implementeringsförslag för Rosendals Trädgård

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :My Argården Björn; Olivia Boija; Joakim Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Solcell; solenergi; solpanel; solcellspanel; solcellssystem; solteknik; solintensitet; effekt; solcellsanläggning; växthus; HPSolartech; Rosendals trädgård;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals Trädgård. LÄS MER

 5. 5. Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vehicle-to-building; V2B; Ellastprofil; effektuttag; effektprofil; effekttoppar; egenförbrukning; egenanvändning; solel; solcellsanläggning; laddningsplatser; kontorsfastigheter; styrsystem; styralgoritm; elbilar; elfordon;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. LÄS MER