Sökning: "solcellsanläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet solcellsanläggning.

 1. 1. Harmoniserad elektrifiering av luftfarten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Annie Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Elektrifieringstrenden inom transportsektorn tycks under hösten ha lämnat marken; elflyg anses vara ett av svaren på hur luftfarten skall reducera sin omdebatterade klimatpåverkan i framtiden. En ökning av tunga elektrifierade fordon, inklusive flyg, resulterar i konsekvenser för elsystemet sett till ökat effektbehov och nya lastprofiler. LÄS MER

 2. 2. Brandrisker med hållbara byggnader - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :Hållbart byggande; hållbarhet; miljöpolitik; miljöcertifiering; livscykelanalys; brandrisk; solceller; energilagring; solcellsanläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe the development of green and environmentally friendly building solutions, and the awareness of fire safety when new materials and systems are chosen to make the buildings sustainable. The paper describes methods of certifying sustainable buildings and discusses fire safety in green building solutions rewarded in certifications. LÄS MER

 3. 3. Azelio’s Thermal Battery for Combined Heat and Power : A Thermo-economic and Market Research Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Lantz; [2020]
  Nyckelord :Carnot battery systems; thermal energy storage; techno economic analysis; market review;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to assess the market opportunities for two novel Carnot battery system solutions, one supplying power and low temperature heat as well as a system supplying medium temperature heat exclusively. To fulfill the objective, a methodology was developed and implemented to investigate the market potential, further two techno-economic models were developed and utilized to investigate the performance of such Carnot battery solutions. LÄS MER

 4. 4. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Carolina Hertzberg; [2020]
  Nyckelord :power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Sammanfattning : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. LÄS MER

 5. 5. Sun Watch - System för att se produktion och förbrukning av el från solceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Johansson; Bruno Rees; Martin Sundberg; Karl Wallentin; [2020]
  Nyckelord :smart plug; solar panel; solar energy; smart plug; solcell; solenergi;

  Sammanfattning : Anyone who has thought about installing their own solar panels has been faced with one of the biggest obstacles, price or location. The startup company Watt-s aims to solve this problem by offering to sell smaller parts of already existing solar power plants. LÄS MER