Sökning: "solenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet solenergi.

 1. 1. Hållbar energi i Sverige : En granskning av scenarier för Sveriges framtida elförsörjning & för- och nackdelar med fossilfria energikällor.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Victor Holman; [2022]
  Nyckelord :LCOE; vindkraft; vattenkraft; biokraft och kärnkraft;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att skapa en djupare förståelse över hur Sverige ska kunna övergå till hållbar energiutvinning samt hur Sverige ska uppnå målet om 100% förnybar energi vid 2040. Jag ska även i denna uppsats redogöra om de olika för- och nackdelar som finns för solenergi, vindkraft, biokraft, vattenkraft och kärnkraft för att sedan kunna problematisera kring de framtida scenarierna för Sveriges elproduktion. LÄS MER

 2. 2. Framtidens boende på landsbygden : -En studie om hållbart och resurseffektivt bostadsbyggande på landsbygden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Maria Hillar; [2022]
  Nyckelord :Landsbygden; Luleå kommun; Solenergi; Vätgas; Hållbarhet; Återbruk; Gemenskapsboende;

  Sammanfattning : Målsättningen är att Luleå kommun ska ha 100 000 nya invånare år 2040, varav 78 500 invånare bor i staden. Visionerna för framtiden är en stad som växer och utvecklas med fler bostäder som byggs i stadsbygden och på landsbygden. LÄS MER

 3. 3. Development of a Simulation Model for Combined PVT and Ground Source Heat Pump Systems : A TRNSYS Model Created for Commercial Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA OLAUSSON; EMMA WERNIUS; [2021]
  Nyckelord :Electrify everything; Solar assisted heat pump; Solar Energy; TRNSYS; Elektrifiera allt; solassisterad värmepump; Solenergi; TRNSYS;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of a 100% renewable electricity system by 2040. To reach this goal, many actions have to be undertaken. Electrification of buildings is one action to be undertaken as the residential sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions, where the most energy efficient method is to use heat pumps. LÄS MER

 4. 4. Predicting PV self-consumption in villas with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FABIAN GALLI; [2021]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; machine learning; solar energy; Random Forest; K-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; prediction; Egenanvändning; photovoltaics; maskininlärning; solenergi; Random Forest; K-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression; data-förutsägelse;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a strong and growing interest in solar power. In recent years, photovoltaic (PV) system installations have increased dramatically and a large part are distributed grid connected PV systems i.e. rooftop installations. LÄS MER

 5. 5. Design of a Polygeneration system in Filipinas ETCR, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Germán Ropero Pérez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has addressed the design of a cost-effective Polygeneration system that guarantees a continuous, equitable and environmentally friendly energy supply for the rural settlement of Filipinas ETCR, (in Spanish, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Colombia, which is currently not achieved, due to a system that relies on the national electricity grid (with numerous outages) and on LPG (Liquefied Petroleum Gas) and wood to meet the thermal demand, mainly for cooking. For this purpose, in addition to the current energy supply situation, the energy demand according to type (electricity and heat) and sector (residential, commercial and agro-livestock) is characterized. LÄS MER