Sökning: "solenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet solenergi.

 1. 1. Hur mycket installerad solcellseffekt (W) har solcellsstödet bidragit med i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Hoel; Winnie Lam Quach; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige använder för lite solenergi idag jämfört med andra europeiska länder med samma solinstrålning. Tysklands utbyggnad av solcellsanläggningar har varit framgångsrikt och står idag för 8 % av energitillförseln av solel. Detta kan jämföras med elproduktionen i Sverige där 0,2 % kommer från solen. LÄS MER

 2. 2. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 4. 4. Artificial photosynthesis - 4-Aminobenzoic acids effect on charge transfer in a photo catalytic system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Simon Moberg; [2019]
  Nyckelord :artificial photosynthesis; aminobenzoic acid; charge transfer; plasmon; induced; plasmon induced; nanostructure; nanostructures; solar energy; nano particles; nano particle; artificiell fotosyntes; aminobensoesyra; laddningsöverföring; plasmon; inducerad; plasmoninducerad; nanostruktur; nanostrukturer; solenergi; nanopartiklar; nanopartikel;

  Sammanfattning : Artificial photosynthesis is used to harvest solar energy and store it in the form of chemical bonds. The system of interest in this study does this by splitting water into hydrogen and oxygen gas through a plasmon assisted process, collective oscillations from free electron gas. LÄS MER

 5. 5. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER