Sökning: "solfångare"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet solfångare.

 1. 1. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 2. 2. Thermodynamic and Economic Evaluation of Hybridization Biomass-solar for a Cogeneration Power Plant in a Cuban Sugar Mill, George Washington

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Silja Lehtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study evaluates the thermodynamic and economic performance of hybridization of biomass-solar for a cogeneration power plant in a Cuban sugar mill, George Washington. The evaluation is performed by varying the parameters of the thermal power block and considering scenarios with 1) bagasse and marabú, 2) bagasse and solar field, and 3) bagasse, marabú and solar field as heat sources for the cogeneration cycle. LÄS MER

 3. 3. Investeringsunderlag för värmepump : Investeringsunderlag för ett byte från pelletspanna till värmepump i fastighet på södra Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Victor Owen Berghmark; [2019]
  Nyckelord :Heating pump; pellet; greenhouse gas emissions; transmission losses; heating alternatives; Värmepump; pellets; växthusgasutsläpp; transmissionsförlustberäkning; uppvärmningsalternativ;

  Sammanfattning : Inom EU finns mål på att sänka utsläppen med 40% till år 2030. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 21% av Sveriges totala utsläpp. För att lyckas nå EU:s klimatmål måste en konvertering till förnybara uppvärmningskällor ske. Region Gotland ansvarar idag för över 500 000m2 fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Techno-Economic Analysis of Parabolic Trough Collectors : A case study for two industrial parks in Zhejiang, China

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emile Lemaitre; Michael Peri; [2019]
  Nyckelord :Solar heat for industrial processes; Industrial steam demand; Parabolic trough collectors; Combined heat and power; Solvärme för industriella processer; Industriellt ångbehov; Parabolic trough collectors; Kraftvärme;

  Sammanfattning : Transitioning the industrial sector’s energy system to renewable sources is crucial to reduce climate change. There is no exception for China, currently having the highest absolute levels of greenhouse gas (GHG) emissions in the world. LÄS MER

 5. 5. Zero CO2 factory : Energikartläggning av industrier och ett exempel på hur noll utsläpp nås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :John Wannemo; [2019]
  Nyckelord :SHIP; solar concentrator; solar energy; solar collectors; industry; heat usage; emissions; carbon dioxide; solar thermal; solar heat; energikartläggning; värmeanvändning; solfångare; industri; textilindustri; utsläpp; koldioxid; solenergi; solvärme;

  Sammanfattning : Industrin står för 32% av den globala energianvändningen och majoriteten av industrins utsläpp sker vid förbränning av fossila bränslen för värmeanvändning. Hälften av industrins värmeanvändning uppskattas vara i temperaturer upp till 400 °C vilket är lämpligt för värme från solfångare. LÄS MER