Sökning: "solid deposits"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden solid deposits.

 1. 1. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER

 2. 2. CFD-simulations of urea-waterspray in an after-treatment systemusing Star-CCM+

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Emelie Trigell; [2018]
  Nyckelord :after-treatment systems; selective catalytic reaction SCR ; AdBlue; multiphase flow; multi-component liquid; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes RANS ; wall film formation; solid deposits; efterbehandlingssystem; selektiva katalytiska reaktioner; AdBlue; flerfasstr ¨ommning; flerkomponentvätska; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes; väggfilm; avlagringar;

  Sammanfattning : The legislation has forced the vehicle industry to reduce tail-end emissions. The air pollutant nitrogen oxide (NOX) has been shown to have a negative impact on human health and the environment. One of the key technologies to reduce the levels of NOX emitted from a vehicle is by implementing an after-treatment system. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av avfallsbranschen – Situationen i Tyskland och Frankrike –

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :David Lindow; Kristofer Ljungdahl; [2007]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to the human population, urbanization and the standard of living is increasing, the municipal solid waste is increasing in the same pace. While the society overall is getting more environmentally conscious and getting a better insight in the consequences of not managing the waste that is produced in a better way than dumping it on deposits, problems arise and especially in larger cities. LÄS MER

 4. 4. Kobolt i pyrit från Kiruna järnmalmsgruva

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kajsa Persson; [1985]
  Nyckelord :Kiruna järnmalmsgruva; pyrit; kobolt; geologi; geografi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Summary: The Kiruna ore is situated in northernmost Sweden, and it is one of the largest iron ore deposits that is known in the whole world. Small amounts of cobalt occur in the ore. This paper is devoted to the study of the distribution of cobalt in the Kiruna ore. LÄS MER