Sökning: "solid waste generation"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden solid waste generation.

 1. 1. Developing microscopy methods for evaluating bio-processed Brewers Spent Grain (BSG)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sera Susan Jacob; [2019]
  Nyckelord :microstructure; CLSM; immuno-labelling; β- glucan; arabinoxylan; cell wall; EPS; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Spent grain (BSG) is the solid residue obtained during brewing containing leftover malt and adjuncts. Though nutrient-dense, it is found to negatively impact texture and colour when used its raw form as an ingredient in food. LÄS MER

 2. 2. Introducing of Small Scale Waste to Energy Incineration Plantfor Hotel; Heritance Ahungalla in Ahungalla, Sri Lanka

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Siriwardhana Jathunge Dharshana Samantha Siriwardhana; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The disposal of Solid Waste has become one of the major environmental issues in SriLanka. Solid waste is often cited as a key cause contributing to environmental degradation.Rapid industrialization and unplanned urbanization has made Asian cities a victim of unmanageablesolid waste. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER

 4. 4. "Raising our voice, claiming our space" : in pursuit of a sustainable solid waste management system in Quito, Ecuador

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Fernando Granizo Murgueytio; [2017]
  Nyckelord :associativity; sustainability science; inclusive solid waste management; seeds of change; waste separation at source; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ecuador, in its endeavor to overcome the sustainability issues caused by the lack of adequate solid waste management (SWM), introduced an ambitious governance model seeking to stop environmental degradation and include waste recyclers into the system. In Quito, Ecuador´s capital, population growth, lack of waste separation at source, and space constraints for the final disposal of municipal solid waste urge the city to find a sustainable SWM system. LÄS MER

 5. 5. "Are we only the bin?" : a study of Malmö's transition towards a sustainable waste society

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Jonatan Stoltz Holgersson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable waste management; transition management; municipal solid waste; sustainability science; governance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Waste generation is rapidly increasing globally, estimating that 11 billion tonnes of solid waste is produced every year. Cities and urban areas generate large and concentrated waste flows due to the density and multitude of inhabitants. LÄS MER