Sökning: "solidarity refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden solidarity refugee.

 1. 1. Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press : En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :akon habe baker Nori; [2020]
  Nyckelord :The refugee crisis; border control; observation; representation; refugees; similarities; morning newspaper; evening newspaper; Aftonbladet and Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they are described To be able to answer these questions I have combined two methods. LÄS MER

 2. 2. Broken Solidarity: The Refugees Welcome Movement in Sweden 2015-2020

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :Qualitative Inquiry; Volunteering; Civil Society; Social Movements; Refugees; Refugees Welcome;

  Sammanfattning : This qualitative inquiry explores and describes the Refugees Welcome movement in Sweden from 2015 to 2020 by exploring how people became volunteers, their motivation and experience while at the same time describing events, sceneries, and context with the help of their stories. The empirical material consists of 25 interviews with 20 interviewees, the theoretical perspectives come from the fields of volunteering, civil society, and social movements. LÄS MER

 3. 3. Invandring: En orsak till främlingsfientlighet eller solidaritet? : En analys av riksdagsdebatten om svensk invandrings- och flyktingpolitik mellan åren 1965 och 1993

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marino Cakic; [2020]
  Nyckelord :riksdagsdebatt invandring invandringspolitik flyktingpolitik argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att analysera debatter om invandrings- och flyktingpolitik i Sveriges riksdag mellan åren 1965 och 1993 för att synliggöra vilka svårigheter och möjligheter de olika riksdagspartierna såg med invandring och flyktingar. Vidare ville jag även bidra med empiri i frågan om när svensk flyktingpolitik började gå mot en mer restriktiv riktning. LÄS MER

 4. 4. The EU's Migration Control in the Central Mediterranean: The protection from refoulement in situations of interception on the high seas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Szemberg; [2019]
  Nyckelord :Non-refoulement; Human rights; Refugee crisis; EU; Common European Asylum System; CEAS; Sovereignty; Solidarity; Migration control; Central Mediterranean Sea; Operation Triton; Operation Sophia; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of the term ‘refugee crisis’ does already suggest a scenario that apparently, the European Union was not expecting and consequently, was not prepared to tackle. As the mass influx of asylum seekers arrived in Europe in 2015, the national reception systems, especially in states of first arrival such as Greece and Italy were disrupted, and the Common European Asylum System was put to a test. LÄS MER

 5. 5. GRÄNSLÖS SOLIDARITET? En textanalys av begreppsanvändningen solidaritet i svensk dagspress om flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Kleinwechter; [2018-07-09]
  Nyckelord :Solidaritet; flyktingar; flyktingkrisen; Sverige; EU; dagstidningar; politisk debatt; sammanhang; inkludering; exkludering; Solidarity; refugees; refugee crisis; Sweden; EU; daily newspapers; political debate; context; inclusion; exclusion.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how the concept of solidarity is used by different actors in different contexts in Swedish newspapers, and to analyse which groups are included in the concept of solidarity in the debate on the refugee crisis in 2015. I am also briefly investigating whether it is possible to discern a change over time in the usage of the concept. LÄS MER