Sökning: "solidarity refugee"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade orden solidarity refugee.

 1. 21. "Pax inte!"- En undersökning av artikel 80 FEUF och vad den innebär i form av skyldigheter för EU:s medlemsstater att fördela flyktingströmmarna mellan sig utifrån varje stats kapacitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Virve Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014 five member states of the European union recieved 72 percent of all asylum applications that reached the union. This uneven distribution happend in spite of the fact that the Common European Asylum System (CEAS) since the adoptation of the Lisbon treaty according to article 80 TFEU is supposed to be governed by the princip of solidarity and fair sharing of responsibility. LÄS MER

 2. 22. 'Securitized' Solidarity? Explaining Member States’ Motivations for Participation and Patterns of Participation in Joint Operations at the External EU Borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adriana Rodica Ilisescu; [2015]
  Nyckelord :patterns of participation; motivation for participation; external EU borders; joint operations; collective action; Social Sciences;

  Sammanfattning : Joint Operations at the external borders of the EU are axiomatic for EU’s border management policy and constitute forms of collective action involving the efforts of two or more Member States for the purpose of securing the common borders. Nevertheless, participation in joint operations is based on voluntarism and guided by the principle of solidarity, which should act as catalysts encouraging MSs’ participation in Joint Operations. LÄS MER

 3. 23. Analysing visual representations in the North Korean Refugee Movement for Social Change and Justice

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Pearl Jones; [2014]
  Nyckelord :art; social movements; North Korea; refugees;

  Sammanfattning : Art has the ability to give voice to the vast number of ordinary citizens suffering under totalitarian rule in the Democratic People’s Republic of Korea, both past and present. This paper uses a mixed-analysis approach to examine three selected examples of visual representations concerning the North Korean Refugee Movement in order to illustrate how Art functions as a strategic component of C4D, and how it can be effectively used by social movements as a way of framing movements’ identities in collective action, promoting awareness and enhancing resource mobilisation through the emotive communication of knowledge. LÄS MER

 4. 24. Förberedelseklassen & förflyttningen till den ordinarie klassen : En kvalitativ studie av fyra flyktingbarns skolupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Kasten; [2013]
  Nyckelord :Preparatory class; ordinary class; experiences; refugee children; integration; exclusion; Förberedelseklass; ordinarieklass; upplevelser; flyktingbarn; integrering; exkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get insight into refugee children’s perception about experience of the preparatory class, the transition to the ordinary class and the ordinary class. To get access to my informant’s perspective and also to get a more profound understanding of their experience, I oriented the study in a qualitative approach. LÄS MER

 5. 25. Att arbeta med ensamkommande flyktingungdomar : berättelser om kultur, trygghet, mening och identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Maya Sepp; [2009]
  Nyckelord :unaccompanied refugee youth; personnel; meaning; security; identity; culture; ensamkommande flyktingungdomar; personal; mening; trygghet; identitet; kultur;

  Sammanfattning : Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. De ensamkommande barnen har rätt till skydd, skolgång, sjukvård och en meningsfull vardag där de kan knyta sociala kontakter. LÄS MER