Sökning: "solidarity"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet solidarity.

 1. 1. Actor or ally? Exploring Sweden’s involvement in Turkish gender politics through the Swedish Consulate General in Istanbul

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Fregert Tolgraven; [2020]
  Nyckelord :gender equality; feminist foreign policy; civil society; Turkey; EU accession; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this project is to study the implementation of Sweden’s feminist foreign policy through its gender equality enchancing foreign aid to Turkish civil society, managed by The Swedish Consulate General in Istanbul. Through a multi-methods study based on document analysis of project grant cases in 2019, and in-depth interviews with Consulate staff and representatives from partner organizations, the study maps a web of different actors and processes of change in Turkish gender politics: states, civil society, segments of the public and the international community. LÄS MER

 2. 2. Love at the Heart of Feminist Epistemology: On the Interconnectedness between Love and Gender

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Grönlund; [2020]
  Nyckelord :epistemology; ontology; feminism; love; materialism; realism; queer theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate the concept of love in relation to feminist epistemology. Through a theoretical analysis and assessment, the aim has been to first of all examine ontological tensions between feminist works theorizing on love; secondly, to analyse which role the concept of love has in the works; and thirdly to contextualize the different ontological assumptions made within the basic tension in feminist epistemology, i. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet : Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Lindh; Anna Bendefors; [2020]
  Nyckelord :Culture; participation; solidarity; strategies; teacher s role; Delaktighet; gemenskap; kultur; lärarens förhållningssätt; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grundskola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verksamhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys och verksamhetsteorin. LÄS MER

 4. 4. KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Törnvall; Selma Basic; [2020]
  Nyckelord :Dubbeldiagnospatienter; gemenskap; kulturella aktiviteter; psykisk hälsa; återhämtning.; Dual diagnosis patients; community; cultural activities; mental health; recovery.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press : En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :akon habe baker Nori; [2020]
  Nyckelord :The refugee crisis; border control; observation; representation; refugees; similarities; morning newspaper; evening newspaper; Aftonbladet and Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they are described To be able to answer these questions I have combined two methods. LÄS MER