Sökning: "solidarity"

Visar resultat 1 - 5 av 576 uppsatser innehållade ordet solidarity.

 1. 1. Covid-19-pandemin, död och självbevarelse - Diskurser i mediarapporteringen av döende och död under covid-19-pandemin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jakob Strigén; [2021-02-17]
  Nyckelord :death; dying; covid-19; discourse analysis; media;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The ambition of this paper is to contribute with knowledge aboutdiscourses of death and dying in the postmodern Swedish society. With that intent, the purpose ofthe thesis is to demonstrate how death and dying emerged in the Swedish media coverage duringthe outbreak of the Covid-19-pandemic, at the beginning of 2020. LÄS MER

 2. 2. THE EUROPEAN COMMISSION’S FRAMING OF SOLIDARITY IN MIGRATION POLITICS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Schleyer; [2021-02-17]
  Nyckelord :Migration; Solidarity; European Commission; European Agenda on Migration; New Pact on Migration and Asylum; Agenda-setting; Bounded rationality; Issue framing;

  Sammanfattning : The aim of this research is to analyze how the European Commission has framed the conceptof solidarity differently in migration policies between the European Agenda on Migration andthe New Pact on Migration and Solidarity, in order to comprehend how framing andreframing of policies can affect the development of European migration politics. In doing so,the driving ideas behind the Commission’s way of framing the issue will also be studied. LÄS MER

 3. 3. ”Att jobba långsamt vore ju inte i linje med syftet” : En intervjustudie om digitala arbetssätt och livsbalans hos ledarskapsroller inom kunskapsintensivt arbete

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anne Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Work life balance; digital work; remote work; knowledge intensive work; leadership and management; Livsbalans; digitala arbetssätt; distansarbete; kunskapsintensivt arbete; ledarskap och chefskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur personer med ledarskapsroller inom kunskapsintensivt arbete (LIKA) upplever att möjligheterna och utmaningarna med digitala arbetssätt på distans påverkar deras arbete och deras välmående. Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer med 13 deltagare med sådan yrkesbefattning, och resulterar i en bred mängd möjligheter från digitala arbetssätt – som exempelvis att arbetet blir mer effektivt och kan utföras oberoende av tid eller geografisk plats. LÄS MER

 4. 4. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

  Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER

 5. 5. The criticism of child sponsorship: A way to preoccupy the minds of academics or a concern for the future of development?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Child sponsorship programs; poverty; neocolonialism; neoliberalism; post-humanitarianism; staff interviews; depoliticization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This research provides an overview of some of the frequently occurring themes in discussion of academic criticism toward child sponsorship with Swedish sponsorship staff. The study aims to provide a deeper understanding of child sponsorship, their purpose, and critique, than the one that can be draw from the existing literature which remains largely detached to the perspectives of the people on the ground. LÄS MER