Sökning: "solidification"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet solidification.

 1. 1. Utvärdering av åtgärdsalternativ för Badöområdet med SGI:s verktyg SAMLA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sophie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :SAMLA; riskbedömning; Badö; stabilisering solidifiering; schaktning;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to evaluate remedial alternatives for the Badö area in Uddevalla. Large parts of the area consist of heterogeneous filling and the contamination situation consists of, inter alia; arsenic, chromium, PAH, and petroleum. These contaminations are consistent with previous activities on the area. LÄS MER

 2. 2. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. An Initial Analysis of Slurry Transportation in Subarctic Environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Wilhelm Friberg; [2021]
  Nyckelord :Slurry Transport;

  Sammanfattning : In today’s economy, it is important to have a sustainable business model where as little as possible goes to waste or finding solutions to create something useful out of by-products. Therefore, LKAB are looking to make a large investment into creating an infrastructure of several plants to turn tailings from the production of iron ore into usable products for several industries which LKAB has designated project ReeMAP (Rear Earth Elements and MonoAmmonium Phosphate). LÄS MER

 4. 4. Numerical Modelling of Gas Atomised Metal Droplets

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nandakishor Thamarassery Illam Muraleedhara Sharma; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ability to predict nucleation and solidification behaviour is essential for producing high-quality  metal  powders. The  droplet  cooling  of  complex multi-component  alloy systems has not been accurately  studied  by  any models  to  date. LÄS MER

 5. 5. Minimering av porositet vid vakuumassisterad kallkammarpressgjutning av Al-Si : En fallstudie enligt DMAIC på Husqvarna Group

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Oscar Blombäck; Marcus Dahlén; [2021]
  Nyckelord :porosity; high pressure die-casting; vacuum; design of experiments; simulation; Al-Si; porositet; pressgjutning; vakuum; försöksplanering; simulering; Al-Si;

  Sammanfattning : Pressgjutna Al-Si komponenter förekommer mer och mer i förbränningsmotorer med syfte att reducera vikt och förbättra hållbarhet. Ett problem vid pressgjutning, en process kännetecknad av kostnadseffektivitet vid massproduktion, är porositetsbildning vilket kan resultera i läckage, strukturell svaghet och försämrad hållbarhet och livslängd för tillverkade komponenter. LÄS MER