Sökning: "soliditet"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet soliditet.

 1. 1. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 3. 3. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Frivillig revision inom svarta och vita branscher : En undersökning om hur revisoranvändning skiljer sig för småföretag i olika branscher

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emil Ehn; Martin Apell; Felix Walgeborg; [2022]
  Nyckelord :Revisionspliktens avskaffande; revision; små aktiebolag; branschskillnader;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor & Hypoteser: Hur skiljer sig användningen av revisor mellan svarta och vita branscher försmåföretagare? Hur har företagens interna faktorer påverkat deras revisoranvändning? H1: Företag med fler anställda är mer benägna att använda sig av revisor H2: Företag med högre omsättning är mer benägna att använda sig av revisor H3: Yngre företag är mer benägna att använda sig av revisor än äldre H4: Företag med högre soliditet är mer benägna att använda sig av revisor Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om/hur små företags användning avrevisorer skiljer sig mellan svarta och vita branscher. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod genom att signifikanstesta medelvärdesskillnader mellan företag som använder sig av revisor och inte. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan finansiell kris och bolags kapitalstruktur : En kvantitativ studie om kapitalstruktur i mindre onoterade bolag på finansmarknaden under och efter den internationella finansiella krisen 2008–2009

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Valentina Petra Daoud; Nancy Nasrat; [2022]
  Nyckelord :Global financial crisis; capital structure; pecking order theory; trade-off theory; Globala finansiella krisen; kapitalstruktur; pecking order teorin; trade-off teorin;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan finansiell kris och bolags kapitalstruktur Författare: Nancy Nasrat och Valentina Daoud Bakgrund: Den finansiella krisen 2008 hade stor effekt på små och medelstora bolags kapitalstruktur och dess förändring inom den finansiella branschen. Orsaken till krisen var investeringsbanken Lehman Brothers kollaps. LÄS MER