Sökning: "solidity"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet solidity.

 1. 1. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 2. 2. Derechos reproductivos de las adolescentes en el Perú : Políticas públicas de planificación familiar, durante el gobierno de Alejandro Toledo,(2001-2006)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Ivette Margarita Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reproductive health rights; Peruvian adolescents; public policies; family planning.; Derechos reproductivos; adolescentes peruanos; políticas públicas; planificación familiar.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative research has been to reflect on the public policies of reproductive health carried out in Peru during the government of Alejandro Toledo. The issue has also been analyzed from the feminist jurisprudence perspective in the context of how these political actions have fostered discrimination against women, especially adolescent girls. LÄS MER

 3. 3. Hållfasthetsanalys av Rotorblad till Gyroplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Emma Johansson; Johan Söderman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett rotorblad till ett gyroplan analyseras för att med beräkningar verifiera att hållfastheten är tillfredsställande. Bladet är uppbyggt av flera aluminiumprofiler som limmats ihop (s.k. bonding). LÄS MER

 4. 4. Effekter av införandet av IFRS 16 : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Eriksson; Axel Gref; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operating leases; transition effects; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationella leasingavtal; övergångseffekter;

  Sammanfattning : The background for this essay is the problems associated with the previous leasing standard IAS 17, and the implementation of the new, IFRS 16. During the appliance of IAS 17 leasing was either classified as operating- or finance leasing. Here the focus is whether there are similarities in the lease contract to a repayment purchase or not. LÄS MER

 5. 5. PET-bottles: From waste to resource

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelina Magnusson; Mattias Klang; Moa Westlund; [2019]
  Nyckelord :Construction; product development; PET; roof. recycling; Konstruktion; produktutveckling; PET; tak; återvinning.;

  Sammanfattning : One of the biggest problems in Guatemala is the handling of plastic waste. Many of the watercourses and rivers in Guatemala are filled with plastic bottles which has a negative impact on both nature and the country’s inhabitants. At the same time, Guatemala is dealing with the problem of segregation between rich and poor. LÄS MER