Sökning: "solidity"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet solidity.

 1. 1. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The previous leasing standard IAS 17 met criticismsince lessees have been able to classify their leases as either operational or financial. Thisoption reduced the comparability for the users of the financial reports, which increased therisk of misinterpreting the financial information. LÄS MER

 2. 2. Process and microstructure development of a LPBF produced maraging steel

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Kenny Johansson; [2020]
  Nyckelord :Maraging steels; additive manufacturing; Laser Powder Bed Fusion; LPBF; additiv tillverkning; maråldringsstål; pulverbädd;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) has the possibility of producing complex-shaped components which can not be produced by conventional manufacturing methods. This gives the opportunity for designers to freely think outside the design spectra which is otherwise limited by conventional manufacturing methods. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidreducerad betong : Med betongens egenskaper bibehållna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Aland Hermansson Ali; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Environmental Product Declaration; Betong; klimatpåverkan; cement;

  Sammanfattning : This study will explore if, and if so how, a transition into a more sustainable and eco-friendly ordinary portland cement can be made, without damaging its fundamental strengths and properties. The core concept essence of this degree project focuses on a comparison between four central properties of fly ash in portland cement with those of ordinary portland cement: the chloride-induced penetration, alkali reactivity, frost resistance and strength. LÄS MER

 4. 4. “Not as bad as they seem” : A discourse analysis of representations of particularly vulnerable areas in Sweden, within student theses

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Petra Hellsing Widén; [2019]
  Nyckelord :territorial stigmatization; student thesis; knowledge production; spatial representation;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyse the discourses of particularly vulnerable areas in Sweden, a categorization made by the police authority, as these areas appear within student theses, written between 2010 and 2018. The aim of using this material along with theoretical discourse analysis is to gain a deeper understanding of academic as well as non-academic perspectives of these areas, in relation to the ongoing discussion of territorial stigmatization. LÄS MER

 5. 5. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER