Sökning: "solidity"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet solidity.

 1. 1. Klimatkalkyl för flerbostadshus : Klimatbelastande poster i tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mathilda Norman; [2019]
  Nyckelord :Carbon footprint calculation; CO2 equivalent; Greenhouse gas; Klimatkalkyl; Koldioxidekvivalenter; växthusgaser;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett faktum. Den förstärkta växthuseffekten hotar att förinta både djur och naturliv om inte åtgärder vidtas. I Parisavtalet fastslås att det centrala målet är att hålla den globala uppvärmningen under två grader men med en strävan att inte gå över en och en halv grad. LÄS MER

 2. 2. Derechos reproductivos de las adolescentes en el Perú : Políticas públicas de planificación familiar, durante el gobierno de Alejandro Toledo,(2001-2006)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Ivette Margarita Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reproductive health rights; Peruvian adolescents; public policies; family planning.; Derechos reproductivos; adolescentes peruanos; políticas públicas; planificación familiar.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative research has been to reflect on the public policies of reproductive health carried out in Peru during the government of Alejandro Toledo. The issue has also been analyzed from the feminist jurisprudence perspective in the context of how these political actions have fostered discrimination against women, especially adolescent girls. LÄS MER

 3. 3. Effekter av införandet av IFRS 16 : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Eriksson; Axel Gref; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operating leases; transition effects; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationella leasingavtal; övergångseffekter;

  Sammanfattning : The background for this essay is the problems associated with the previous leasing standard IAS 17, and the implementation of the new, IFRS 16. During the appliance of IAS 17 leasing was either classified as operating- or finance leasing. Here the focus is whether there are similarities in the lease contract to a repayment purchase or not. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens i den svenska banksektorn : En studie om digitalisering och artificiell intelligens betydelse för den svenska banksektorn samt dess påverkan på risker och kundnöjdhet utifrån ett lönsamhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olof Ekman; Ziyad Noya; [2019]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; machine learning; customer satisfaction; operational costs; stakeholders; equity; solidity; profitability; AI; artificiell intelligens; maskininlärning; kundnöjdhet; operativa risker; intressenter; eget kapital; soliditet; lönsamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to look closely at digitalization and the phenomenon of artificial intelligence and how it was implemented into the Swedish banking sector. The focus was on what constitutes digitalization and artificial intelligence and what impact it has had on risks and customer satisfaction among Sweden's four largest banks. LÄS MER

 5. 5. Integrated generator for use in aircraft engines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :Integrated generator; aircraft engine; generator; aircraft generator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this paper the use of integrated generators for airplane engines is examined. In order to accomplish this goal a combination of MatLab with FEMM and ANSYS Maxwell is used to make incrementally more and more detailed analysis of the integrated generator concept. LÄS MER