Sökning: "solvärme småhus"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden solvärme småhus.

 1. 1. Termisk energilagring i borrhål : En studie av borrhålets temperaturinverkan på värmepumpens värmefaktor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Raschke; Victor Peterson; [2014]
  Nyckelord :thermal energy storage; BTES; solar collectors; solar cell; boreholes; heat pump; COP; termisk energilagring; BTES; solfångare; solcell; borrhål; värmepump; värmefaktor; COP;

  Sammanfattning : Sverige har en hög andel installerade bergvärmepumpar, som är en typ av vätska-vatten värmepump. Ett problem som finns för befintliga bergvärmesystem är att berget med tiden kyls ned då returslangen till borrhålet konstant levererar kyla till berget. LÄS MER

 2. 2. Projektering av småhus med solvärme som huvudkälla

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :David Tönseth; Kristian Welchermill; [2012]
  Nyckelord :Solvärme; uppvärmningssystem; projektering; dimensionering;

  Sammanfattning : In this report a study has been done regarding different heating systems on which are the mostcomprehensive with solar heating systems. The report has also been focusing if solar power can beused as a primary heating source for supplying more than 50 % of the buildings total heatingproduction. LÄS MER

 3. 3. Befintliga energisystem för småhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Tobias Arnesson; Andreas Eriksson; [2009]
  Nyckelord :ventilationssystem med återvinning; frånluftsvärmepumpar småhus; värmepumpar småhus; vindkraft småhus; solvärme småhus; solceller småhus; isolering • fjärrvärme • bergvärme • varmvattenåtervinning • energiberäkningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We have in our thesis examined energy system for small houses for Skanska Teknik AB. The environment is a current issue in our society and buildings from the past are rarely energy effective, since many houses built during the seventies had heating based on oil or direct electricity. LÄS MER

 4. 4. Investering i Solenergi för småhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Emilio Johansson; Mikael Kläth; [2009]
  Nyckelord :investering; solvärme; solenergi; sol-el; småhus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vi har upprättat en jämförelse mellan solcell och solfångare som kompletterande energikälla i befintlig byggnation. Jämförelsen är tillämpbar vid liknande scenarier och kan anpassas för framtida pris- och kostnadsändringar. LÄS MER