Sökning: "solvens 2"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden solvens 2.

 1. 1. Catch me if you can - En studie om operativ risk i svenska försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tristan Davaine; [2018]
  Nyckelord :Insurance; risk management; operational risk; Solvency 2; Försäkringsföretag; riskhantering; operativ risk; Solvens 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operativ risk är ett begrepp som har tilltagit i betydelse genom uppdagandet av skandaler och konkurser inom den finansiella sektorn. Varje svenskt försäkringsföretag är skyldigt att hantera operativa risker, men eftersom det är omöjligt att normalisera dess innebörd, åligger det företagen själva att avgöra dess omfång. LÄS MER

 2. 2. Analys av Solvens 2 regelverkets inverkan på styrelse och VD:s externa skadeståndsansvar vid överträdelse av tillsynsmyndighets föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Edström; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investment Opportunities for Swedish Life Insurance Companies

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Pontus Rufelt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the new risk sensitive regulation Solvency II was enabled the 1st of January 2016 the European insurance companies have to review their investment strategies. Insurance companies are among the largest institutional investors in Europe holding EUR 6.7 trillion assets, thus major changes in their asset management can impact the capital markets. LÄS MER

 4. 4. Solvens II : Hur påverkas Svenska försäkringsbolag av de ökade kraven på intern kontroll, riskhantering och rapportering till marknaden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lina Matsdotter; Ellinor Drevendal; [2013]
  Nyckelord :Insurance risk; Solvency; Insurance company; Risk; Risk management; Försäkringsbolag; Solvens 2; IFRS 9; IAS 39; Risk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kalibrering och tillämpning utav CBD-modellen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Hampus Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det stora behovet av att kunna prognostisera och beskriva framtida dödligheter på ett bra sätt och svårigheten i detta har lett till att många olika modeller tagits fram. En av dessa modeller är den s.k. CBD modellen. LÄS MER