Sökning: "solving process"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden solving process.

 1. 1. Traditionell timring - En studie kring en förindustriella verktyglåda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Gustav Jonsson; [2021-04-19]
  Nyckelord :Handtools; log building; timber building; traditional methods; craft Timring; handverktyg; traditionella metoder; liggtimring; hantverk; timmerbyggnader;

  Sammanfattning : This work brings up the subject of importance in the use of traditional tools in the process ofmaking timber buildings. Who they were, what they looked like, their usage and if there is anyconnection between usage and design. In today’s literature they are well documented but not inany form of practice. LÄS MER

 2. 2. Exploring Connections within Documented-non-European Immigrants' Social Networks and the Influence of the Connections in Labour Market Integration, Lund-Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Doerte Cudjoe-Teye; [2021]
  Nyckelord :Documented-Non-European Immigrants; Labour Market Integration; Immigrants Social Networks; Social Capital; Networks of Connections; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the labour integration of documented-non-European immigrants into the Swedish labour market through their immigrants' networks. Most documented-non-European immigrants face labour integration challenges due to the lack of specific labour skills. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärandets effekter på elevers problemlösningsförmåga i matematik : -ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Fri; Fanny Ekstrand Moberg; [2021]
  Nyckelord :fenomenologin; Kooperativt lärande; problemlösning; problemlösningsförmågan;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum includes five mathematical competences and problem solving is one of them. Students should be given the best opportunities to develop their skills on how to solve mathematical problems. Cooperative learning is a well-known learning method, used by teachers all over the world. LÄS MER

 5. 5. An almost algebraic proof of the fundamental theorem of algebra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :David Kamali; [2021]
  Nyckelord :algebrans fundamentalsats; Sylows satser; kroppteori; Galoisteori; fundamental theorem of algebra; group theory; Sylow theorems; Galois Theory; field theory; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : By the results of the Sylow theorems, algebraic extension theorems and Galois theory, we shall prove the fundamental theorem of algebra, which states that the set of complex numbers is algebraically closed. This process of abstraction will provide an almost algebraic proof of the theorem and thereby supply us with a tool in solving many questions within the field of mathematics. LÄS MER