Sökning: "somalier"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet somalier.

 1. 1. ”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ibrahim Obsiye; [2020]
  Nyckelord :identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

  Sammanfattning : Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. LÄS MER

 2. 2. En prövning av föräldraskattningsformuläret SCDI-III på somaliska : Svårigheter med att översätta frågeformulär till ett nytt språk

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Anni Tiittanen; Camilla Orre; Maryana Isaac; [2020]
  Nyckelord :MB-CDI; SCDI-III; multilingualism; Somali; parent report; MB-CDI; SCDI-III; flerspråkighet; somaliska; föräldraskattningsformulär;

  Sammanfattning : Under de senaste trettio åren, har antalet flerspråkiga individer ökat i Sverige betydligt. Antalet flerspråkiga barn i behov av en noggrann språklig undersökning är därmed stort. Det råder dessutom en generell brist på språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om unga vuxna somaliers uppfattningar kring psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sagal Roble; [2019]
  Nyckelord :culture; help-seeking; mental illness; religion; Somali; stigma; young adults; hjälp och stöd; kultur; psykisk ohälsa; religion; somalier; stigma; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar om psykisk ohälsa och hur de ser på att söka stöd och hjälp från omgivningen. Metoden som har använts är kvalitativ metod och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. "Om jag jobbar jag förstår vem jag är och jag är stark" : En fallstudie om somaliskfödda kvinnors upplevelser av förvärvsarbetets effekter på deras vardagsliv och familjeroller i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Julia Andersson; Rebecka From; [2017]
  Nyckelord :Somalis; family roles; gender roles; Sweden; employment; role theory; role change; Somalier; familjeroller; könsroll; Sverige; förvärvsarbete; rollteori; rollförändring;

  Sammanfattning : Den somaliskfödda gruppen beskrivs ofta som den mest svårintegrerade i Sverige med en stor underrepresentation på den svenska arbetsmarknaden. De beskrivs ha traditionella värderingar och könsroller som ofta dikterar arbetsfördelning och funktioner i familjen. LÄS MER