Sökning: "somatic cell count"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden somatic cell count.

 1. 1. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Eriksson; [2020]
  Nyckelord :protein; fat; lactose; calcium; citrate; somatic cell count; pH;

  Sammanfattning : The composition and properties of Swedish bovine raw milk are influenced by several factors which have varied over the last 25 years. Factors influencing milk quality include: bovine breed, stage of lactation, type of feed, and climate. LÄS MER

 2. 2. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 3. 3. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Tinggren; [2019]
  Nyckelord :camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Sammanfattning : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. LÄS MER

 5. 5. Plasmin and plasminogen variation in bovine raw milk : impact of season, breed and milking system

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jaafar Khaled; [2019]
  Nyckelord :Plasmin; season; breed; milking system; milk composition; plasminogen;

  Sammanfattning : Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which combines a complex system consisting of its zymogen called plasminogen (PG), inhibitors and activators, which activity is known to make considerable changes in the dairy products, which represent in irregulating of casein hydrolysis and poor clotting properties, that may slow the cheese ripening process and consequently increase the processing expense. The objective of this study was to investigate if on-farm factors (i. LÄS MER