Sökning: "somatisk fraseologi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden somatisk fraseologi.

  1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
    Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

    Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER