Sökning: "somatiskt celltal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden somatiskt celltal.

 1. 1. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 2. 2. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Forssell; [2018]
  Nyckelord :milk yield; milking routines; somatic cell count SCC ; udder health; management; hygiene; market; pH;

  Sammanfattning : The aim of the project was to investigate possible differences in milking rou-tines, milk yield and udder health between smallholder dairy farms in the highlands (HL) and lowlands (LL) in Baringo county, Kenya, and identify management aspects that could be improved to increase milk yield. The ob-jective was further to study milk handling practices of primary dairy cooper-atives in Baringo and to describe challenges they are facing. LÄS MER

 3. 3. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Martina Roth; [2018]
  Nyckelord :mjölksyrabakterier; mikrobiota; mjölkkor; mastit; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : Kojuvret har under lång tid betraktats som ett sterilt organ. Resultat från analyser med moderna metoder som polymerase chain reaction (PCR) och DNA-sekvensering har lett till teorin om att det finns en normal mikrobiota i mjölk och att den har ett endogent ursprung. LÄS MER

 4. 4. Small scale dairy farming in Zambia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Hofer; [2015]
  Nyckelord :milk yield; Zambia; small scale; dairy; famers; questionnaires; cattle; cows;

  Sammanfattning : Milk yield levels in dairy cows are influenced by many factors such as nutrition, breed, health status, management and environment. This study was conducted among small scale farmers in Zambia, where the climate can be dry for up to six months per year and cause a lack of green pasture for livestock and on-farm produced feed. LÄS MER