Sökning: "song analys"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden song analys.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Lars Åke Lundberg och den andliga visan 1965-1973 : tolkning och teologiskt tänkande under 68-epoken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mats Cedergren; [2021]
  Nyckelord :history; church history; hymns; songs; kyrkohistoria; andlig visa; historia; hymnologi; sånger;

  Sammanfattning : Uppsatsen visar hur prästen och tonsättaren Lars Åke Lundberg har medverkat till den andliga visans teologiska bestämning i en banbrytande och samhällsomvälvande tid 1965-1973. Studien omfattar det urval av andliga visor Lundberg själv valt att tonsätta/översätta under tidsperioden. LÄS MER

 3. 3. En annan form av sånteknik : En kvalitativ studie i hur olika folksångspedagoger använder sig av genrespecifika övningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Felicia Eklöf; [2021]
  Nyckelord :folk song; folk singing style; folk song methodology; genre-specific exercises; sing- ing technique; singing style; folksång; folkligt sångsätt; folksångsmetodik; genrespecifika övningar; sångteknik; sångstil;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få syn på folksångslärares uppfattningar om genrespecifika övningar, om och hur mycket de används, om lärarna ser ett behov av fler sådana övningar och huruvida de tror att dessa övningar har en påverkan på elevers stilistiska utveckling. Tidigare litteratur och forskning berör definitionen av begreppen tradition och sångteknik samt vad som utgör det svenska folkliga sångsättet. LÄS MER

 4. 4. Influence of Foundation Modelling on the Seismic Response of a Concrete Dam

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Stella Harrison; Siri Nöjd; [2021]
  Nyckelord :concrete dam; earthquake; finite element analysis; free-field forces; mass foundation; betong dam; jordbävning; finita element analys; free-field forces; inkluderad bergsmassa;

  Sammanfattning : It is of great importance to ensure the structural safety of dams during earthquakes since a failure may cause catastrophic consequences. Conventional computation of the structural response of dams is based on a simplified approach where the foundation is considered as massless. LÄS MER

 5. 5. Mer än bara sångteknik : En självstudie i musikalisk- och scenisk gestaltning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Julia Nylander; [2020]
  Nyckelord :musical- and theatrical interpretation; interpretation; design theory; video documen- tation; self study; musical theatre; musikalisk- och scenisk gestaltning; interpretation; designteori; videodokumentat- ion; självstudie; musikal;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar en sångares önskan att belysa och utveckla sina metoder och sin insikt i interpretation och dess betydelse för sång. Det är en självstudie som med hjälp av videoobservation dokumenterat åtta övningstillfällen av en musikallåt. LÄS MER