Sökning: "sophie holmqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sophie holmqvist.

 1. 1. ”SvFF ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsområde” : En kvantitativ uppsats om skånska fotbollsföreningars arbete med CSR och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats,

  Författare :Sophie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ideella fotbollsföreningar; CSR; hållbarhet kommunikation; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a concept that grows stronger in our society day by day. At the same time CSR has become a central part non-profit organizations. Svenska fotbollsförbundet wants to strengthen the picture of the association's social commitment by lifting their sustainability work. LÄS MER

 2. 2. Medieetik, mammor och sociala medier : En kvalitativ studie om etiska dilemman i relation till publicering av bilder på barn på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sophie Holmqvist; Louise Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Mammor; Barn; sociala medier; God mediepraxis; moralisk identitet;

  Sammanfattning : Syfte:​Studien syftar till en djupare förståelse om etiska resonemang som kan uppstå kring sociala medier. Uppsatsens fokus ligger i att undersöka hur mammor resonerar kring publicering av bilder på barn, under 18 år, på Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 3. En välsignelse på jorden : Det goda äktenskapet som normaltillstånd och mål i tre romaner från 1860-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Moa Holmqvist; [2007]
  Nyckelord :äktenskap; normalitet; heterosexualitet; skev; Butler; Foucault;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine marriage as something both desirable and normal in three popular novels from the 1860s about marriage: Rosa Carlén’s Agnes Tell: en äktenskapshistoria (1860), Marie Sophie Schwartz’s Alma eller De moderna äktenskapen (1860) and Sara Pfeiffer’s Aurora Trampe (1867). Using a theoretical perspective from Michel Foucault and Judith Butler, I have analysed the novels as being producers of, and resistance against, norms. LÄS MER