Sökning: "sorg efter ett barns död"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sorg efter ett barns död.

 1. 1. Barn som anhöriga : Barns upplevelse när en förälder vårdas palliativt- tiden före och efter döden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Enström; Thérese Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora en förälder är en traumatisk upplevelse att genomgå under barndomen. Förlusten av en förälder medför att barnets trygghet och livsvärld påverkas negativt och barnet tvingas genomgå en kris- och sorgreaktion. LÄS MER

 2. 2. ”Hur mycket sorg ryms i ett människobröst?” : – en analys av Ylva Ugglas bok Min mamma bor  på en  stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Barn; sorg; barnlitteratur; sorgebearbetning; textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en textanalys av Ylva Ugglas  bok Min  mamma bor på en stjärna. Syftet med  uppsatsen  är i första  hand  att analysera  hur  att barns  sorg porträtteras  i Min mamma bor på en stjärna. LÄS MER

 3. 3. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER

 4. 4. ATT FÖRLORA SITT BARN I CANCER : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser vid sitt barns bortgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Stenlund; Rebecka Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Barncancer; död; föräldrar; lidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får föräldrarna till ca 300 barn beskedet att deras barn har cancer. Trots bra vård och god forskning är cancer den vanligaste dödsorsaken för barn upp till 15 år. Efter förlusten måste föräldrarna hantera alla de psykiska och fysiska symtom som händelsen medför. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse och behov av stöd efter att ha förlorat sitt barn i plötslig död : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Nordgren; Karin Ström; [2012]
  Nyckelord :Barns död; Föräldrar; Plötslig död; Sorg; Stöd;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 300 barn i Sverige. Skador är den enskilt vanligaste dödsorsaken för personer under 18 år. Det är svårt för någon som aldrig varit med om att förlora sitt barn att föreställa sig hur en sådan tragedi yttrar sig. LÄS MER