Sökning: "sortförsök"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sortförsök.

 1. 1. Ökar höstveteavkastningen mer i sortförsök än i fält? : en studie i avkastningsnivåer från 1985-2013

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arvid Aschan; Loa Dufvenberg Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :vete; avkastningsnivåer; avkastningsmodell; sortförsök;

  Sammanfattning : Efterfrågan på föda ökar ständigt i takt med jordens växande befolkning. Samtidigt minskar den areal som finns tillgänglig för produktion av spannmål i takt med ökad exploatering av befintlig jordbruksmark på grund av en växande befolkningsmängd och miljöförstöring. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och tillväxt av olika höstrapssorter på hösten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Nils Wiklund; [2015]
  Nyckelord :höstraps; MSL; förädlingssätt; höstrapssorter; temperatursumma; Ogura;

  Sammanfattning : Vid sådd av höstraps är val av sort betydelsefullt för att öka chanserna för en säkrare övervintring och en högre skörd. Förståelsen av vilka egenskaper som påverkar och styr övervintringsförmåga och skördepotential blir alltmer viktig i takt med att grödan får större betydelse i det svenska jordbruket. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsförändringar hos rajsvingelsorterna Hykor, Perun och Paulita under första skörd

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2007]
  Nyckelord :rajsvingel; fenologisk utveckling; smältbar energi; fiberhalt; råprotein;

  Sammanfattning : Today, high-yielding leys of good quality are a must for Swedish dairy and beef enterprises if they are to become profitable. Thus, it is of interest to evaluate the quality of the recently released high-yielding Festulolium hybrids ((Festulolium braunii (K.Rich.) A. LÄS MER