Sökning: "sortiment"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet sortiment.

 1. 1. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av inköp - En applicering av category management i ett nischföretag under tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Albino; Sara Persson; [2018-08-24]
  Nyckelord :Nischföretag; företag under tillväxt; category management; produktorienterad category management; kundorienterad category management; inköpseffektivsering;

  Sammanfattning : På grund av en ökad konkurrens på marknaden de senaste decennierna har inköpsfunktionens position i företaget stärkts och dess betydelse har ökat. Alla inköpare måste göra en avvägning mellan hög servicenivå och låga lagerhållningskostnader. De som lyckas bäst med detta uppnår en konkurrenskraftig position. LÄS MER

 3. 3. Användning av produkter och produktexponering för differentiering hos små livsmedelsbutiker : En kvalitativ fallstudie av butikschefers och medarbetares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Karlsen; [2018]
  Nyckelord :Differentiation; products; product exposure; small grocery stores; competitive advantages; Differentiering; produkter; produktexponering; små livsmedelsbutiker; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen inom livsmedelsbranschen har de senaste åren ökat genom exempelvis större utbud av matvaror och fler varumärken av samma produkter. I livsmedelsbranschen finns både stora och små livsmedelsbutiker där stora butiker kan anses ha fördelar över små butiker, genom större sortiment och lägre priser, vilket kan locka fler kunder. LÄS MER

 4. 4. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Morgondagens handel : Smartmobilen länken till en sömlös upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Morgan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :user experience; customer experience; online; offline; commerce; smart phone; användarupplevelse; kundupplevelse; online; offline; detaljhandel; UX; CX; smartmobil;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har blivit allt tuffare sedan internets uppkomst vilket har lett till att kunders beteende har börjat förändrats, samtidigt som upplevelsen både på internet och iden fysiska butiken har hamnat alltmer i fokus. En bra användarupplevelse och kundupplevelseär idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha inom detaljhandeln. LÄS MER