Sökning: "sorting cost"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden sorting cost.

 1. 1. Analys av textilproduktion och återvinning med fokus på miljöhållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sami Hagos; [2023]
  Nyckelord :Textile industry; sustainability; textile production; Synthetic; fibers; environment; circular economy; recycling; reuse; Textilindustri; hållbarhet; textilproduktion; Syntetiska; fibrer; miljö; cirkulär ekonomi; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : Textilindustrin är en global växande resursintensiv industri som medför stora miljö och klimatförändringar. Den största delen av de negativa miljöeffekterna uppstår i samband med produktionen eftersom det vid produktion krävs stora mängder resurser och råvaror. LÄS MER

 2. 2. Logistik för textilavfall inom Röda Korset : En analys av ekonomiska och miljömässiga aspekter

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Ranung; [2022]
  Nyckelord :Textile management; re-use; cost-benefit analysis; material recycling; textile waste; Textil; återanvändning; materialåtervinning; avfall; kostnads-nyttoanalys; logistik;

  Sammanfattning : Varje år slänger svenskar nära 6 kg textil direkt i sitt restavfall, varav 60 procent ofta är i skick att fortsätta användas. I ett resursintensivt samhälle med alltmer sinande resurser är åtgärder för att minska textilkonsumtionen avgörande. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialflöde i mellanlagerför stångstål

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Aaron Asgodom; [2022]
  Nyckelord :Material handling; Material flow; Traceability; ABC-Classification; Materialhantering; Materialflöde; Spårbarhet; ABC-klassificering;

  Sammanfattning : Damasteel är ett företag som tillverkar damaskusstål genom en process av pulvermetallurgiståltillverkning som sker med hjälp av en gasatomiseringprocess. Då Damasteels verksamhet växer har företaget köpt en ny lokal nära produktionsanläggningen. Avsikten är att den nya lokalen ska ersätta det nuvarande mellanlagret. LÄS MER

 4. 4. A GIS-Based Localization of Regional Sorting Centers : A Case Study of Swedish Red Cross

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Alexandros Kaltsidis; [2022]
  Nyckelord :Logistics; GIS; Site Selection; p-median; ArcGIS; Network Analyst; Logistik; GIS; Platsval; p-median; ArcGIS; Nätverksanalytiker;

  Sammanfattning : The Swedish Red Cross (SRK) plays an important humanitarian role by selling donated clothes in order to collect more money to help people in need. An extended network of 251 second-hand stores is built nationwide, where donors leave their clothes and buyers can buy them at competitive prices. LÄS MER

 5. 5. Mobila insamlingen : En släpvagnslösning för stadsnära insamling

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Pousette; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm vatten och avfall (SVOA) är Stockholms ledande vatten- och avfallsbolag. Varje dag berör verksamheten 1.5 miljoner invånare och företag i Stockholm. De erbjuder idag flertalet olika tjänster för att tillfredsställa alla boende i Stockholms stad. LÄS MER