Sökning: "souls"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet souls.

 1. 1. Samarbetet för det som är och ska bli : en studie av Etelhems eldsjälar och civila engagemang

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sandberg Vilén; [2023]
  Nyckelord :Etelhem; eldsjäl; tillit; strukturella hål; samarbete; civilt engagemang; Gotland;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbete på en ideell basis anses kunna bidra till att skapa en bra grund för att kunna bo kvar på små orter där statens och kommunens investeringar successivt minskat, och för att förbättra människors generella välmående. Den här studien handlar om civilt engagemang i Etelhem, ett mindre samhälle på Gotlands landsbygd, cirka fyra mil söder om Visby. LÄS MER

 2. 2. Himmel och helvete? : En studie av universalismens förenlighet med luthersk identitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kalle Bengtz; [2022]
  Nyckelord :Luther; Melanchton; Predestination; Den dubbla utgången; Helvetet; Annihilation; Universalism;

  Sammanfattning : The Lutheran reformers Martin Luther and Philipp Melanchton had clear views about the possibility that some people will end up in a tormenting hell after death. For them, hell is a likely destiny for those who have not received the gift of righteousness from God. Other theologians have been skeptical about the idea of hell, for different reasons. LÄS MER

 3. 3. Eldsjälar : Kulturella och kreativa näringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Camilla Westman; [2022]
  Nyckelord :Kulturentreprenörskap; eldsjäl; kulturella och kreativa näringar; KKN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Un-masking the Mask-Issue". Examining People´s Meaning-Making Processes and Risk-Cultural Norms regarding Facemasks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Arasimowicz; [2021-07-27]
  Nyckelord :Facemasks; Efficiency; Communication; Media diets; COVID-19; Sensemaking; Meaning-Making; Noticing; Acting; Risk Culture; Trust in Authorities; Anticipation; Accountability; Framing;

  Sammanfattning : While most of the world quickly came to terms with covering their noses and mouths in crowded places, people in Sweden have mostly gone without, riding buses and metros, shopping for groceries, and going to school maskless, with only a few rare souls have covered up (Novus, 2021). Officials from the Swedish Public Health Authority (PHA) have repeatedly argued that masks are not effective enough at limiting the spread of the virus to warrant mass use, insisting it is more important to respect social distancing and handwashing recommendations. LÄS MER

 5. 5. Tyranny or Divine Sovereignty : A content analysis on Sayyid Qutb´s concept of sovereignty in Milestones

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olivia Abdel Aziz Saad; [2021]
  Nyckelord :Sovereignty; Hakimiyyah; Sayyid Qutb; Milestones; Islamic political theology;

  Sammanfattning : This text examines the sovereignty concept in Sayyid Qutb´s final book Milelstones, with a focus on the political and non-political aspects of the concept. The analysis also examines potentially radical and extreme aspects in the concept. LÄS MER