Sökning: "soundterapi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet soundterapi.

  1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
    Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

    Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER