Sökning: "source criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden source criticism.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Faking Hitler

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Théo Caplet; Julia Anna Lagler; Christina Julia Pretz; [2021]
  Nyckelord :Hitler; Stern magazine; reputational crisis; crisis management; corporate identity matrix; Business and Economics;

  Sammanfattning : On April 25, 1983, STERN, a renowned German magazine, held a press conference attended by more than 200 journalists and 27 television crews from all around the world. On that day, STERN announced that it had obtained private diaries of Adolf Hitler through a confidential source and intended to publish them. LÄS MER

 3. 3. From Nobel Peace Prize Winner to War Criminal : A qualitative text analysis of the Abiy Ahmed administration’s discursive patterns of democratic backsliding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berming; [2021]
  Nyckelord :Democratic backsliding; Levitsky and Ziblatt’s model of democratic backsliding; Abiy Ahmed; Ethiopia;

  Sammanfattning : This study examines if the process of democratic backsliding is observable in the discursive patterns of a government that is the driving force of democratic erosion which can be useful when attempting to discern if a government has undemocratic ambitions. The actor analyzed to answer the research question is the government of Ethiopia. LÄS MER

 4. 4. Rethinking Source Criticism -Towards the development of an analytical model for evaluation of sources in times of massinformation and fake news

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Hernández Guerrero; [2021]
  Nyckelord :Democracy; didactics; social studies; civics; digitalisation; social media; news; fake news; critical source criticism; evaluation of sources; source criticism; critical thinking; journalism; pluralism; multiperspectivity; critical literacy; narratives; history; historical consciousness; political awareness; källkritik; crítica de fuentes;

  Sammanfattning : This thesis discusses source criticism from a critical perspective which encompasses its challenges, demands and possibilities for teaching practice. The questions guiding the core of this research are the following:1) What differentiates people’s activities in the process of evaluating sources? 2) What characterizes an effective practice in critical evaluation of sources? 3) Which criteria, factors and strategies might be important to consider in order to have a successful source critical methodology that promotes the improvement of critical thinking when analysing information and news?The studied materials include data from one survey and 54 semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Övergivandet av utanförskapför gränsöverskridandesamarbete : En tidningsanalys av dagstidningars reaktionerunder EU-debatten från 1970-talet till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henric Pettersson; [2021]
  Nyckelord :EEC; EG; EU; Nordek; neutralist policy; daily newspapers.; EEC; EG; EU; Nordek; neutralitetspolitik; dagstidningar.;

  Sammanfattning : Mass media is of great importance for the public conversation as it makes it possible to spread information to the citizens of the nation. In order to influence citizens perceptions of the world, it is of great value for journalists to discuss particular subjects in newspapers. LÄS MER