Sökning: "source importance"

Visar resultat 1 - 5 av 896 uppsatser innehållade orden source importance.

 1. 1. “Fair Trade is an artisan’s movement” An interview study with handicraft producer organisations affiliated to World Fair Trade Organisation (WFTO) in the Global South

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Miranda Kårelind; [2022-01-18]
  Nyckelord :Traditional handicraft; Craftsmanship; Artisans; Fair Trade; Global South;

  Sammanfattning : Traditional craftsmanship provides a significant source of income for marginalised groups in many parts of the Global South. Simultaneously, the traditional handicraft is a way to remember and maintain a cultural heritage. However, the ability to survive on traditional craftsmanship has worsened around the world. LÄS MER

 2. 2. Administrativa gränsers effekt på destinationsutveckling : En fallstudie om Mariazellerland och Obertauern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Amrei Aubrunner; [2022]
  Nyckelord :destination management; marketing; planning; service and coordination; lobbying; administrative boundaries; cross-border planning; destination; collaboration; management;

  Sammanfattning : Tourism is not only one of the world's fastest growing industries but also verycompetitive. To be able to run a competitive and attractive tourist destination, itis extremely important that the cooperation between all actors works. LÄS MER

 3. 3. Stil. Punkt. : Zur Übersetzung von Interpunktion und Satzaufteilung als stilistische Merkmale.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Josefine Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Style; punctuation; sentence splitting; sentence length; equivalence;

  Sammanfattning : This paper studies the translation of style in the book Die Welt auf dem Teller by Doris Dörrie (2020) from German into Swedish. It is argued that the style is partly held in punctuation and sentence length and the focus of the study is how these can be translated from German into Swedish, considering their importance for the text style. LÄS MER

 4. 4. Införandet av öppen programvara inom kommuner - hinder och möjligheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Nylund Joakim; [2022]
  Nyckelord :Öppen programvara; öppen källkod; open source; upphandling; IT-upphandling;

  Sammanfattning : Öppen programvara innebär att källkoden är tillgänglig för vem som helst att använda, läsa, vidareutveckla och dela vidare. Fördelar som vanligen nämns med denna typ av programvara är minskade kostnader, möjligheten att undvika inlåsningseffekter samt ökad innovation. LÄS MER

 5. 5. Vattenkraft i svenska vattendrag : Vattenvårdens betydelse för biodiversitet i svenska vattendrag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Vendela Ekeberg; [2022]
  Nyckelord :Ecosystem; biodiversity; holistic perspective; streams; connectivity; heterogeneity; ecological status; hydropower; environmental conditions; Ekosystem; biodiversitet; holistiskt perspektiv; vattendrag; konnektivitet; heterogenitet; ekologisk status; vattenkraft; miljövillkor;

  Sammanfattning : Svenska vattendrag har sedan länge utnyttjats och exploaterats för mänskliga behov och vattenkraftsförsörjningen utvecklades snabbt under 1900 talet. Med tiden upptäcktes dock de negativa ekologiska konsekvenser som vattenkraften hade för livet i och kring vattendragen. LÄS MER