Sökning: "sovereign responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sovereign responsibility.

 1. 1. Debt Portfolio Optimization at the Swedish National Debt Office: : A Monte Carlo Simulation Model

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Felix Greberg; [2020]
  Nyckelord :Public Debt Management; Financial Mathematics; Portfolio Optimization; Ornstein–Uhlenbeck; Vector Autoregression; Term Structure Evolution; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo simulation; Skuldförvaltning; Finansiell matematik; Portföljoptimering; Ornstein–Uhlenbeck; Vector autoregression; Ränteutvecklingsmodeller; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo-simulering;

  Sammanfattning : It can be difficult for a sovereign debt manager to see the implications on expected costs and risk of a specific debt management strategy, a simulation model can therefore be a valuable tool. This study investigates how future economic data such as yield curves, foreign exchange rates and CPI can be simulated and how a portfolio optimization model can be used for a sovereign debt office that mainly uses financial derivatives to alter its strategy. LÄS MER

 2. 2. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 3. 3. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Lidberg; [2018]
  Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

  Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER

 4. 4. In the Union we trust - Ansvarsfördelning enligt Dublinförordningen och principen om non-refoulement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Durrar Al Juburi; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska unionens 28 suveräna medlemsstater har egna lagar som reglerar asyl- och invandringsfrågor. Däremot har medlemsstaterna på grund av gemensamma utmaningar avseende genom tiden olika flyktingvågor insett behovet av en gemensam asylpolitik. LÄS MER

 5. 5. Effektiv kontroll och nya krig - en tvärvetenskaplig analys av den internationella sedvanerätten på statsansvarsområdet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Af Klercker; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; statsansvar; hänförbarhet; ARSIWA; ICTY; ICJ; effektiv kontroll; freds- och konfliktvetenskap; nya krig; Kaldor; Nicaragua; Tadic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. LÄS MER