Sökning: "sovereign responsibility"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade orden sovereign responsibility.

 1. 16. Modig som ett lejon och listig som en räv : historieskrivningen kring Monaldescos avrättning sett ur Machiavellis fursteteori

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Kristina; Monaldesco; Machiavelli;

  Sammanfattning : Queen Kristina of Sweden (1626-1689) is a person who has been widely studied during the years. She is known as the monarch who left the Swedish throne and the protestant faith in favour of the catholic Rome. Even though Kristina left her powerful position as queen of Sweden she never gave up her dignity as a sovereign. LÄS MER

 2. 17. Elever i kommunala skolplaner : En diskursanalys av hur elever konstitueras som subjekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Asgeir Tryggvason; [2008]
  Nyckelord :governmentality; Michel Foucault; self-governance; discourse; local curricula; school plan; lifelong learning; subject position; subjectivation; governmentality; Michel Foucault; självstyrning; diskurs; kommunala skolplaner; livslångt lärande; subjektsposition; subjektivation;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze how students are constituted as subjects in local curricula. The theoretical perspective is grounded in Michel Foucault’s notion of governmentality and power/knowledge and his critique of a sovereign subject. LÄS MER

 3. 18. Immunity of High State Representatives with Regard to International Crimes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirella Bojic; [2005]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Many changes have occurred in the area of immunity for high state officials during the last century. States and their High Representatives, such as Head of State, Head of Government and Foreign Ministers were at the beginning of the last century granted absolute immunities for all acts they conducted. LÄS MER