Sökning: "sovereign responsibility"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade orden sovereign responsibility.

 1. 6. In the Union we trust - Ansvarsfördelning enligt Dublinförordningen och principen om non-refoulement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Durrar Al Juburi; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska unionens 28 suveräna medlemsstater har egna lagar som reglerar asyl- och invandringsfrågor. Däremot har medlemsstaterna på grund av gemensamma utmaningar avseende genom tiden olika flyktingvågor insett behovet av en gemensam asylpolitik. LÄS MER

 2. 7. Effektiv kontroll och nya krig - en tvärvetenskaplig analys av den internationella sedvanerätten på statsansvarsområdet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Af Klercker; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; statsansvar; hänförbarhet; ARSIWA; ICTY; ICJ; effektiv kontroll; freds- och konfliktvetenskap; nya krig; Kaldor; Nicaragua; Tadic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. LÄS MER

 3. 8. Legal but Illegitimate Interventions - Legitimacy of Governments and Intervention by Invitation under International Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Levin; [2016]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under international law, a government of a state is entitled to the sovereign right to invite another state to intervene militarily on its territory. This type of consensual use of military force is an exception to the rules on prohibition of use of force among states, and unlawfulness is precluded through such governmental consent. LÄS MER

 4. 9. The Song Remains the Same: The United States' Fiduciary Duty to Puerto Rico as a Basis for Legal Responsibility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Steven Lausell Recurt; [2016]
  Nyckelord :sovereignty; fiduciary duty; decolonization; self-determination; sovereign responsibility; non-self-governing territory; free association; independence; statehood; colonialism; colony; Puerto Rico; Commonwealth; United States; human rights; international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : After more than a century of colonial subjugation by the United States, Puerto Rico’s stunted development model has finally collapsed. As a result, the island is currently facing one of the worst economic crises in its history. LÄS MER

 5. 10. Den humanitära interventionen i Bosnien - En studie av egna upplevelser från den svenska bataljonen, BA05

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Lidegran; [2015-11-18]
  Nyckelord :Humanitarian interventions; interventionism; ; the principle of sovereignty; responsibility to protect; legitimacy; conflicts; peace; human rights; Sweden; Bosnia; BA05; UNPROFOR; IFOR; UN; NATO; experiences; interviews; soldiers; Humanitära interventioner; interventionism; suveränitetsprincipen; skyldigheten att skydda; legitimitet; konflikter; fred; mänskliga rättigheter; Sverige; Bosnien; BA05; UNPROFOR; FN; NATO; IFOR; NATO; upplevelser; intervju; soldater;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is studying the relationship between universal right, the sovereign state of law, and how and when it is right for a third party to act in a conflict or in war. The conflict in Bosnia during the 1990’s is a known case within the framework of humanitarian interventions and the interest and commitment from the outside world. LÄS MER