Sökning: "spädbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet spädbarn.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av kängurumetoden under vårdtid på neonatal intensivvårdsavdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Bergström; Maria Eliasson; [2020]
  Nyckelord :kangaroo mother care method; intensive care; neonatal; infant; parents; kängurumetoden; intensivvård; neonatal; föräldrar; spädbarn;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Kangaroo-mother care (KMC) is a vital part of the neonatal care. The method is based on skin to skin contact, where the parent or another caregiver, holds the child on itsbare chest for an extensive period of time. This has been proven to have a positive effect on the childs physical and mental development. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja relationen mellan barn och föräldrar när barnet föds med hjärtfel

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Carlsson; Martina Schultzén; [2020]
  Nyckelord :relation; barn; föräldrar; hjärtfel; fysisk närhet; barnsjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Varje år föds det drygt 1000 barn i Sverige med hjärtfel och även om det finns en stor variation i svårighetsgrad kräver en betydande del kirurgi som spädbarn. När ett barn föds med hjärtfel kan det innebära att spädbarnet direkt efter födseln separeras från föräldrarna för vård vilket riskerar att störa relationen mellan barn och föräldrar. LÄS MER

 5. 5. En främmande värld : Föräldrars upplevelse när deras prematura spädbarn vårdas på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Engdahl; Anja Petersson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelse; Spädbarn; Neonatalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen föds omkring 11% av alla nyfödda spädbarn i världen prematurt. Neontalvården runt om i världen skiljer sig åt och även den svenska neonatalvården kan se olika ut. Miljön inom neonatalvården kan ha betydelse för anknytningen mellan föräldrar och spädbarn. LÄS MER