Sökning: "spädbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet spädbarn.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
  Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

  Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER

 2. 2. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

  Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER

 3. 3. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 4. 4. Matintroduktion till spädbarn : föräldrars upplevelser av råd och stöd och av informationsmaterial

  Magister-uppsats,

  Författare :Pamela Rehn; Rebecca Åström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lösningsförslag för förflyttning av spädbarn vid akut datortomografi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Hannah Krogh; Merna Adam; [2021]
  Nyckelord :Sachsska barn- och ungdomssjukhuset; datortomografi; effektiv stråldos; DT-skalle; spädbarn; tjänstedesign;

  Sammanfattning : På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset fanns det ett upplevt problem vid akut datortomografi av huvudet på barn mellan 0-1 år. Problemet var att barn ofta vaknar när de ska förflyttas till röntgenbordet. Barn i detta åldersspann placeras då på en specialanpassad Baby Mattress. LÄS MER