Sökning: "spädbarns sömnproblem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden spädbarns sömnproblem.

 1. 1. Spädbarns föräldras jakt på sömnen : En analys av tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sjöberg Leigard Emelie; [2017]
  Nyckelord :Expertsystem; Risk; Spädbarn; Sömn; Sömnproblem; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studien inriktar sig på tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn. Det finns idag i de västerländska kulturerna ett flertal olika sömnmetoder för småbarnsföräldrar att tillämpa på sina spädbarn som anses ha sömnproblem. LÄS MER

 2. 2. BVC-sköterskors erfarenheter och reflektioner kring föräldrastöd rörande spädbarns sömn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Svensson; [2015]
  Nyckelord :child health care nurses; infant sleep; infant sleep problems; interview study; parental support; BVC-sköterskor; föräldrastöd; intervjustudie; spädbarns sömn; spädbarns sömnproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund: För föräldrarna till ett spädbarn har barnets sömn stor betydelse. BVC-sköterskan är den som främjar barns hälsa och ger föräldrastöd. LÄS MER