Sökning: "spädbarnsdödlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet spädbarnsdödlighet.

 1. 1. Hur påverkar korruption spädbarnsdödligheten i medelinkomst- & utvecklingsländer? - En empirisk analys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Per Sandström; Sara Wijkmark; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur offentliga sjukvårdsutgifter och korruption påverkar spädbarnsdödlighet. Sambanden mellan variablerna undersöks med hjälp av OLS (ordinary least squares) regressionsanalyser. Regressionsanalyser med och utan logaritmerade variabler genomförs och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Leder mer bistånd till ökat humankapital i Afrika söder om Sahara? En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Landén; Frida Winterås; [2016-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biståndets möjliga inverkan på ekonomisk tillväxt är ett omdiskuterat ämne i tidigare litteratur där det både finns studier som finner att bistånd har positiv inverkan på tillväxt och studier som hävdar att bistånd ej tenderar till att ha någon positiv effekt. Den här uppsatsen studerar om bistånd får önskad effekt på humankapitalet i regionen söder om Sahara-öknen och vi har använt oss av en modell med fasta effekter för att ta hänsyn till exempelvis ländernas geografiska läge. LÄS MER

 3. 3. With a few liters of clean drinking water : a Cost Benefit Analysis of the socio-economic effects from implementing new clean drinking water technologies in rural India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Boije; Gustaf Eskhult; [2014]
  Nyckelord :water-related illness; cost-benefit analysis; India; atmospherical water; solar disinfection; water supply; clean drinking water;

  Sammanfattning : In 2010, Airwatergreen AB started testing their new technology, the Airwaterwell, an atmospherical water generator of their own design that is running on solar heat, with a production capacity of three litres of water per day and m2. The purpose was to focus on foreign aid organizations as main purchasers for project investments towards rural communities in developing countries that suffer from lack of, or compromised quality of drinking water. LÄS MER

 4. 4. Vilken nutritionsbehandling har bäst effekt på tillväxten hos barn födda för tidigt och/eller med låg födelsevikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Nyström; Rebecca Hammar; [2013-05-31]
  Nyckelord :nutritionsbehandling; tillväxten hos barn;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionTitle: ”What nutrition therapy has the best outcome on growth in preterm children and/or children born with low birth weight?”Author: Josefine Nyström and Rebecca HammarSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: April 11, 2013Background: There is a number of reasons why a child is born preterm and with a low birth weight, for instance if the mother is underweight, smoking or exposed for malaria. The negative consequences of being born preterm or with a low birth weigth are many, both on long and short term. LÄS MER

 5. 5. Den sanitära revolutionen: Ett klassprojekt eller inte? En undersökning av hur dödsorsaker skiljde sig åt mellan socioekonomiska grupper i Örebro 1870-1895.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karl In de Betou; [2012]
  Nyckelord :Spädbarnsdödlighet; hälsovård; urban dödlighet; 1800-talet; sanitetshistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att visa på hur spädbarnsdödligheten skiljde sig åt mellan olika socio-ekonomiska grupper i stadsmiljö. Ämnet är tidigare studerat men det har inte hittats något tydligt mönster. LÄS MER