Sökning: "spännande text"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden spännande text.

 1. 1. Vilka interventioner kan förbättra läsförståelsen hos elever med ADHD? -En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; grundskolan; lässvårigheter; läsförståelse; interventioner; metoder; arbetssätt; strategier;

  Sammanfattning : Elever med diagnosen ADHD har samtidigt ofta andra svårigheter. En bristande läsförståelse är en sådan vanligt förekommande svårighet. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka interventioner som kan stärka läsförståelsen hos dessa elever. LÄS MER

 2. 2. PAX - en serie i tiden : Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Johanna Pedersen; Nina Watson Trygg; [2017]
  Nyckelord :motivation; stödstrukturer i text; läsutveckling; läsförståelse; självständig läsning; skönlitteratur i undervisningspraktiken; PAX;

  Sammanfattning : PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier - med välbefinnandet i fokus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ester Fardell; [2013-09-24]
  Nyckelord :Sociala medier; identitetsskapande; välbefinnande; ideal; socialitet online; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Titel: Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier - med välbefinnandet i fokusFörfattare: Ester FardellKurs: Masteruppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2013Handledare: Annika BergströmAntal ord: 19 897ABSTRACTDenna studie undersöker vad unga kvinnor har för uppfattningar om identitetsskapande i sociala medier och om de anser att det påverkar deras psykiskavälbefinnande. Forskningsfrågorna avser att etablera hur unga kvinnor generellt ser på användningen av sociala medier, följt av vad de har för uppfattningar kring hur unga kvinnor skapar sig identitet(er) via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Att läsa eller inte läsa - det är frågan : En studie om elevers tankar kring läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Britt Dahlström; [2013]
  Nyckelord :envisionment; fictional narratives; motivation; pupils; theory of reception; Elever; läsupplevelse; motivation; receptionsteori; skönlitteratur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe how pupils in fourth grade talk about their attitude of reading fictional narratives in school and on their spare time, their motives to read and how the school promotes fictional experiences.   The study is based on interviews with 18 pupils from the same class, divided in four groups. LÄS MER