Sökning: "spänningsfall"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet spänningsfall.

 1. 1. Projektering av elkraftsystem FAT-testanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ivan Lulic; [2022]
  Nyckelord :Test-anläggning; elkraft; strömskena;

  Sammanfattning : En Factory Acceptance Test (FAT) anläggning ska projekteras och sedan jämföras med ett tidigare projekt utfört av uppdragsgivaren AFRY. Anläggningen ska ha tre testplatser som på ett säkert sätt behöver försörjas med elkraft och beställaren har några kravspecifikationer på vad systemet ska klara av. LÄS MER

 2. 2. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

  Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER

 3. 3. Elektriska kriterier hos kapacitetskarta föranslutning av snabbladdningsstationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

  Författare :Anton Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Elbilar; snabbladdningsstationer; elnät; kostnader;

  Sammanfattning : I takt med att antalet elbilar ökar byggs också fler snabbladdningsstationer. De aktörer som bygger snabbladdningsstationerna har idag ingen kunskap om hur mycket kapacitet som finns på en viss plats förrän de fått en offert från nätägaren. LÄS MER

 4. 4. Congestion Management of EV Charging in Distribution Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Adam Rosandell; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal integration of electric vehicles (EVs) imposes several challenges on the electrical grid, where congestion and overcurrents through related components are of focus for this thesis. Active network management through control systems is one flexible solution to this problem, and in the project Active Network Management for All (ANM4L), a congestion management algorithm utilizing PI controllers has been developed. LÄS MER

 5. 5. Framtagande av systemdokumentation i Febdok och kontroll av skyddsinställningar för Nouryon AB i Stenungsund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Borgljung; Pontus Hallquist; [2022]
  Nyckelord :Processer; utvärdering; ställverk;

  Sammanfattning : Nouryon AB i Stenungsund är ett ledande företag inom processindustrin och kräver därför stabil tillförsel av elkraft för att de olika processerna ska kunna köras kontinuerligt. Företaget ska börja implementera programvaran Febdok för att kunna utvärdera nätets elektriska egenskaper så som felströmmar, selektivitet, spänningsfall och utlösningsvillkor. LÄS MER