Sökning: "spänningsreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet spänningsreglering.

 1. 1. Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration : En enkätstudie om elitsatsande idrottares mentala förmågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Mentala förmågor; spänningsreglering; självförtroende; målsättning och koncentration;

  Sammanfattning : Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera elitsatsande idrottares mentala förmågor. LÄS MER

 2. 2. Hälsans innebörd i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emely Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; idrott; idrottslärare; styrdokument; läroplansteori.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Idrott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genomförda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rapporten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. LÄS MER

 3. 3. Okonventionella lösningar på solcellsproblematiken : Unconventional solutions of problems caused by photovoltaic cell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karolina Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Solceller; överspänningar;

  Sammanfattning : Det svenska elnätet har i dagsläget en mycket hög leveranssäkerhet, men står inför en stor utmaning i och med decentraliseringen av elproduktionen. Allt fler privatpersoner och företag upptäcker fördelarna med att producera egen el i direkt anslutning till fastigheten. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers estetiska erfarenheter om Tai Chi En kvalitativ undersökning utifrån ett pragmatiskt perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Max Orrenius; [2018]
  Nyckelord :mental träning och spänningsreglering; idrottsundervisning; klargöra; relation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tai Chi har funnits i drygt ett helt millenium och har på senare tid blivit alltmer uppmärksammat i relation till välbefinnande och hälsa. Det är således inte särskilt häpnadsväckande att Tai Chi börjat leta sig in i idrottsundervisningen på andra håll än i Asien. LÄS MER

 5. 5. "Det är inget fel på din dans, du behöver bara mer självförtroende!" : En enkätstudie om dansares erfarenheter och behov av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Tuomela; [2017]
  Nyckelord :mental träning; dans; utbildning; prestationspsykologi;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att bidra till ökad förståelse för dansares relation till mental träning. Vilka erfarenheter, upplevelser och behov har dansare av mental träning? Detta undersöktes genom en kvalitativ enkätstudie med 70 respondenter med blandad dansbakgrund och utbildning. LÄS MER