Sökning: "spännkraft"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet spännkraft.

 1. 1. Modular friction test rig for measuring torque and tension in threaded fasteners

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Reza Afsharian; Antonios Theodoropoulos; [2018]
  Nyckelord :friction test rig; tightening; shank torque; under-head torque; clamp force; friktionstest; åtdragning; axelmoment; undermoment; spännkraft;

  Sammanfattning : This report describes the development of a modular friction test rig for threaded fasteners. This device can measure the shank torque and the clamp force during the tightening of threaded bolts, with a size of M3-M14 and clamp length of 30-160mm. LÄS MER

 2. 2. SPÄNNKABLAR I REAKTORINNESLUTNINGEN : Utredning kring olika konstruktionstyper av Reaktorinneslutningar

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Saja Al-Mukdadi; Yeasmeen Khaleda; [2014]
  Nyckelord :nuclear power; reactor; bracing cable; tendon force; prestressed; grouted; kärnkraft; reaktor; spännkablar; spännkraft; förspänd; injekterad;

  Sammanfattning : Frågor kring kärnkraftverk har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Kärnkraftens betydelse varierar stort mellan olika länder. Av 441 reaktorer i världen tillhör 10 av dem till Sverige. Kärnkraftverk i Oskarshamn är en av dem. LÄS MER

 3. 3. Spännkraft på bandavskrapare : Utredning och konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Philip Aspsjö; [2013]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Bandrensare; Bandavskrapare;

  Sammanfattning : This thesis was performed at Vendig AB which is a company that develops and sells products such as belt scrapers for conveyor. The thesis is divided into two parts, one part where it´s investigated which tension force is required to tighten Vendig AB´s scraper Hampus against the belt in a correct way. LÄS MER