Sökning: "spårledning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet spårledning.

 1. 1. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 3. 3. Analys av olika positioneringssystem för Trafikförvaltningens järnvägsbanor

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Berglund; [2019]
  Nyckelord :Positioning system; axle counter; track circuit; communications-based train control; fault tree analyses; failure statistics; Positioneringssystem; axelräknare; spårledning; communications-based train control; felträdsanalys; felstatistik;

  Sammanfattning : Positioneringssystem har en vital roll när det gäller att kontrollera säkra tågrörelser. Det finnsmånga olika typer av positioneringssystem. Det här arbetet behandlar hur axelräknare, communications-based train control (CBTC) och olika typer av spårledningar fungerar. LÄS MER

 4. 4. Tonfrekvensspårledning : S-förbindningens funktion och dimensionering av alternativa material i förbindningen

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Jens Sellrup; Daniel Wilson; [2015]
  Nyckelord :Audio Frequency Track Circuit; Resonance Circuit; S-bond; Tuning Box; Digicode; Tonfrekvensspårledning; resonansfrekvens; S-förbindning; Tuningbox; Digicode;

  Sammanfattning : Spårledning används inom järnvägen för att lokalisera var tåg befinner sig. Detta examensarbete behandlar en modell av tonfrekvensspårledningar från Alstom. Teoridelen behandlar de båda modellerna DTC – 921 och DTC- 24 medan uträkningarna enbart behandlar den tidigare. LÄS MER