Sökning: "spårledning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spårledning.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Tonfrekvensspårledning : S-förbindningens funktion och dimensionering av alternativa material i förbindningen

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Jens Sellrup; Daniel Wilson; [2015]
  Nyckelord :Audio Frequency Track Circuit; Resonance Circuit; S-bond; Tuning Box; Digicode; Tonfrekvensspårledning; resonansfrekvens; S-förbindning; Tuningbox; Digicode;

  Sammanfattning : Spårledning används inom järnvägen för att lokalisera var tåg befinner sig. Detta examensarbete behandlar en modell av tonfrekvensspårledningar från Alstom. Teoridelen behandlar de båda modellerna DTC – 921 och DTC- 24 medan uträkningarna enbart behandlar den tidigare. LÄS MER