Sökning: "spårväg"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet spårväg.

 1. 1. Communitycenter in Gottsunda

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Christoph Leitner; [2019]
  Nyckelord :communitycenter; sustainability; flexibility; accessibility; local identity;

  Sammanfattning : The building of a communitycentre in Gottsunda is part of an uppgrade of the suburb. A main feature of the upgrade will be a city street along the tramway that will run through the area.To give the old and the new inhabitants of the area a chance to meet and form a local identity, the focus of the house will be accessibility and flexibility. LÄS MER

 2. 2. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 3. 3. Hållbara spårvägar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johanna Dahlström; Licette Hansen; Ellen Hartel; Francesca Larsson; Hanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :materials; trams; tram rails; surface treatments; surface modification; tramway tracks; sustainability; carbon dioxide emissions; material; spårvagnar; räler; stål; ytbehandlingar; spårväg; hållbarhet; koldioxidsutsläpp;

  Sammanfattning : The Swedish city of Uppsala is growing and will be expanded. To manage the increase in traffic, a tramway is being planned. It is vital to make the construction and the tramway tracks sustainable. This is explored to study carbon dioxide emissions related to tramway track materials as well as their wear and service life. LÄS MER

 4. 4. Tjänstemän, politiker och den lila zonen En uppsats om interaktionen mellan politiker och tjänstemän och tjänstemännens roll i beslutsfattande inom Lunds kommun i fallet Spårväg Lund C – ESS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilhelm Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Makt; fallstudie; beslutsfattande; tjänstemän; politiker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Administrators’ roles in politics have been debated during a long time and is constantly changing. The aim of this thesis is to examine politicians and administrators view on the interaction between them and their view on administrators’ possibility to influence decision making in the case tramway Lund C – ESS, thus to examine how politicians and administrators look upon how the actors interact and administrators’ power over decision making. LÄS MER

 5. 5. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie kring tjänstepersoners uppfattning om Uppsalas nya spårvägs sociala konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Bartos; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala konsekvenser; transportplanering; samhällsplanering; spårväg;

  Sammanfattning : Det sociala perspektivet finns på samtliga nivåer inom samhällsplanering idag men är trots det underprioriterat ekonomiska och ekologiska aspekter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur sociala perspektiv inkluderas i omfattande infrastrukturinvesteringar genom att titta på exemplet spårvägen i Uppsala. LÄS MER