Sökning: "spårväg"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet spårväg.

 1. 1. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 2. 2. Hållbara spårvägar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johanna Dahlström; Licette Hansen; Ellen Hartel; Francesca Larsson; Hanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :materials; trams; tram rails; surface treatments; surface modification; tramway tracks; sustainability; carbon dioxide emissions; material; spårvagnar; räler; stål; ytbehandlingar; spårväg; hållbarhet; koldioxidsutsläpp;

  Sammanfattning : The Swedish city of Uppsala is growing and will be expanded. To manage the increase in traffic, a tramway is being planned. It is vital to make the construction and the tramway tracks sustainable. This is explored to study carbon dioxide emissions related to tramway track materials as well as their wear and service life. LÄS MER

 3. 3. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie kring tjänstepersoners uppfattning om Uppsalas nya spårvägs sociala konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Bartos; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala konsekvenser; transportplanering; samhällsplanering; spårväg;

  Sammanfattning : Det sociala perspektivet finns på samtliga nivåer inom samhällsplanering idag men är trots det underprioriterat ekonomiska och ekologiska aspekter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur sociala perspektiv inkluderas i omfattande infrastrukturinvesteringar genom att titta på exemplet spårvägen i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Brunnshög utan spårväg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Trang Huynh; [2018]
  Nyckelord :Spårväg; scenarier; scenarioanalys; Lundalänken; Brunnshög Tram; scenarios; scenario planning; Brunnshög; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to illustrate the consequences of not converting Lundalänken into a tramline, which means replacing the former bus line. The interest behind the study derives from the public opposition that this ongoing project has faced. LÄS MER

 5. 5. Attraktiv stad med spårväg - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Olle Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spårväg; stadsplanering; attraktiv stad; attraktiv stadsmiljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Internationally there has been a growing interest of tramways the past decades. Swedish cities have taken notice of the positive characteristics that tramway have on cities and many of them has also begun investigations for future projects including tramway. LÄS MER