Sökning: "spårväxel"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet spårväxel.

 1. 1. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat underhåll av fasta korsningar i spårväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Johan Laitila; [2019]
  Nyckelord :Crossing; Maintenance plan; Switches and crossings; Predetermined maintenance; Strategic maintenance planning; Korsning; Underhållsplan; Spårväxel; Förutbestämt underhåll; Strategisk underhållsplanering;

  Sammanfattning : Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. LÄS MER

 3. 3. Tillståndskontroll av spårväxlar med mätutrustning monterad på tåg i reguljärtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Simon Rengmyr; [2017]
  Nyckelord :switches; crossings; onboard system; crossingpoint; acceleration sensor; accelerometer; vibration measurement; spårväxlar; spårväxel; ombordsystem; korsningsspets; accelerationsgivare; accelerometer; vibrationsmätning;

  Sammanfattning : From 2000 to 2015, the cost of operation and maintenance (including reinvestment) and traffic control has increased from approximately three billion to over nine billion Swedish kronor annually. By making more frequent measurements of track irregularities and identifying trends earlier, accurate and effective maintenance can be performed. LÄS MER

 4. 4. Problematiken kring Easyswitch och spårväxelstandarden 60E

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Tim Nilsson; Robin Andersson; [2015]
  Nyckelord :spårväxel; 60e; easyswitch; växeldriv; växel; järnväg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spårväxeln är en viktig komponent i järnvägsanläggningen som möjliggör byte mellan spår. Att växeln fungerar väl är viktigt ur trafikeringssynpunkt då den största delen av trafiken någon gång måste byta spår under sin färd mellan två destinationer. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering vid produktion av järnvägsbro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Robert Granlund; Anh Hoang; [2014]
  Nyckelord :MSS; efficiency in bridge production; Lean; Lean Construction; prefabrication; industrialization; thermal cracks; MSS; effektivisering vid brobyggnad; Lean; Lean Construction; prefabricering; industrialisering; temperatursprickor;

  Sammanfattning : Järnvägsbron vid Årstaberg kommer när den är klar att mäta 1,4 km, här passerar över 550 tåg per dygn. Bron är en del av projektet Citybanan och kommer att fungera som en spårväxel som styr fjärr-, regional- och godståg till den gamla östra Årstabron. LÄS MER