Sökning: "spökväsen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spökväsen.

  1. 1. En förlorad värld? Dialekt och andra uttryck i ett reportage från the Fens

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Katarina Lundqvist; [2010-01-11]
    Nyckelord :the Fens; dialekt; dialect respellings; allmänna ortsuttryck; spökväsen;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen diskuteras en översättning av ett reportage från the Fens, på den engelska landsbygden. Originaltexten genomsyras av dialektala uttryck, geografiska egennamn och ord relaterade till landsbygdslivet. Översättningsmöjligheterna för dessa uttryck diskuteras i uppsatsen. LÄS MER