Sökning: "spårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet spårbarhet.

 1. 1. Är blockchain lösningen på kontamineradmat? : Möjligheter och svårigheter med att samarbeta på en gemensam blockchain-lösning inom food supply chain.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Lidén; Oskar Landén; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Food supply chain; Samarbete; Möjligheter; Svårigheter; Spårbarhet; Kontamination av mat;

  Sammanfattning : Cirka en av tio i världen blir smittade av kontaminerad mat varje år. Detta har resulterat i att matsäkerhet har blivit ett uppmärksammat område. Blockchain-teknologi som blev intressant i samband med kryptovalutan bitcoin har ansetts vara en lösning till problemen kring matsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en applikation för rullstolsflödet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Charlott Danko; Stina Hägglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har spårbarhet av medicintekniska hjälpmedel fått en allt viktigare innebörd inom sjukvården. En anledning till det är att de flesta hjälpmedel klassas som medicintekniska produkter vilka enligt Socialstyrelsens föreskrifter måste kunna spåras. LÄS MER

 3. 3. Det kontantlösa samhällets påverkan på SME-företag : En studie om de olika betalsättens effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linus Andersson; Amanda Lindblom; [2017]
  Nyckelord :SME; små och medelstora företag; kontantlöst samhälle; effekter; påverkan; betaltjänster;

  Sammanfattning : Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat företag. LÄS MER

 4. 4. Kodade Kläder : Spårbarhet genom forensisk märkning inom textilindustrin med fokus på sorteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Röman; Marielle Krus; [2017]
  Nyckelord :textile sorting; textile recycling; forensic coding; SmartWater; textile; sorting; metal salt; textile waste; traceability; textilsortering; textilåtervinning; forensisk märkning; SmartWater; märkvätska; märkDNA; textil; sortering; metallsalt; textilt avfall; spårbarhet;

  Sammanfattning : Textilindustrins miljöpåverkan är hög, samtidigt som efterfrågan på textilfibrer ständigt ökar. Inom de kommande åren förväntas textilåtervinningen i Sverige att öka vilket skulle skapa en mer cirkulär resursanvändning som på så sätt kan minska tillverkningen av jungfruliga fibrer. LÄS MER

 5. 5. Miljömedveten produktvalsprocess med hjälp av BIM

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anton Magnryd; Petra Kádár; [2017]
  Nyckelord :BIM; Information delivery specification; Log book; Product selection; BIM; Leveransspecifikation; Loggbok; Produktval;

  Sammanfattning : Syfte: Det föreligger svårigheter att undvika byggprodukter som innehåller farliga ämnen då användningen av dessa varor i vissa projekt är oundviklig spelar dokumentering en nyckelroll. Detta då spårbarhet förutsätter ett gott dokumenteringsunderlag. LÄS MER