Sökning: "spa upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden spa upplevelse.

 1. 1. “Det finns inget ont som inte har något gott med sig” : En kvalitativ studie om äldre medarbetares upplevelseav distansarbete under pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Burström; Amanda Fousinette; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; arbetsmiljö; covid-19; digitalt arbete; distansarbete; interaktion; pandemi; äldre medarbetare;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har verksamheter behövt anpassa sig. Distansarbete har tidigare varit förknippat med en arbetsgivarförmån där arbetstagaren fick frihet att bestämma var och när arbetet utfördes. LÄS MER

 2. 2. Bastun i det terapeutiska landskapet : Bastubesökarens upplevelse av välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Simon Strömqvist; Carl-Johan Ångström; [2021]
  Nyckelord :Terapeutiskt landskap; bastu; bastubad; välbefinnande; upplevelser;

  Sammanfattning : Terapeutiskt landskap är ett analytiskt ramverk som kan undersöka hur platser påverkar hälsa och välbefinnande för olika grupper av människor. Forskare har tidigare undersökt alltifrån antika platser med läkande egenskaper till hälsobefrämjande platser såsom spa och trädgårdar, men på senare år även mer vardagliga platser. LÄS MER

 3. 3. Myrö Gård Spa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Melissa Maria Alp; [2018]
  Nyckelord :spa; bad; orangeri; våtmark; örebro;

  Sammanfattning : I en tid där vi blir alltfler i städerna och befolkningsmängden växer, hade detta examensarbete som mål att introducera en plats att kunna ta ett steg tillbaka på från vardagsstressen. Tanken var att göra utrymme för en publik plats som är till för rekreation, hälsa och upplevelse, och resultatet blev en spaanläggning. LÄS MER

 4. 4. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER

 5. 5. FYSISK AKTIVITET PÅ ÄLDREBOENDE : Äldre personers upplevelse av fysisk aktivtet på ett äldreboende med inriktningen "sport och spa"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Louise Neljesjö; Frida Sax; [2017]
  Nyckelord :physical activity - perceptions - experience - elderly - nursing home;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer på äldreboende uppnår sällan allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet. Detta kan medföra förlust av viktiga funktioner, något som fysisk aktivitet till viss del kan motverka. Syfte: Att utforska äldre personers uppfattning om fysisk aktivitet på ett äldreboende med inriktning ”sport och spa”. LÄS MER