Sökning: "space of possible actions"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden space of possible actions.

 1. 1. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2018]
  Nyckelord :årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Sammanfattning : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. Electrostatic ion thrusters for space debris removal

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Hedengren; Oscar Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current levels of space debris are critical and actions are needed to preventcollisions. In this paper it is examined whether an electrostatic ion thruster canbe powerful enough to slow down the debris in a sufficient manner. LÄS MER

 3. 3. Modern Patronage and Development in Cambodia: Historical Foundations, Modern Re-Articulations, and the Contemporary Quest for Political Legitimacy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Markus Petersson; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Cambodia´s complicated political landscape has created a development context that the international community long struggled to navigate. In this paper I – through a theoretical framework that conceptualises a political context as a historically located totality and defines the quest for political legitimacy as a constraint that can be used to make inferences about the behaviour and actions preferred by the ruling elite – explore how development endeavours can learn to work better within Cambodia´s political landscape. LÄS MER

 4. 4. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josef Östblom; Susan Smith; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; inkluderande design; mänsklig aktivitet; offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När städer förtätas bli kvalitativa offentliga rum en viktig faktor för livet i staden. De offentliga rummen är medborgarnas gemensamma resurs. Genom design som verktyg kan alla inkluderas i en stad med god livsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Simultaneous coalition formation and task assignment in a real-time strategy game

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Fredrik Präntare; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we present an algorithm that is designed to improve the collaborative capabilities of agents that operate in real-time multi-agent systems. Furthermore, we study the coalition formation and task assignment problems in the context of real-time strategy games. LÄS MER